Anuluj

2017 Survey polityczny

Odpowiedz na następujące pytania aby zobaczyć, jak Twoje przekonania pasują do każdej partii politycznej.

Sugerujemy włączenie obsługi JavaScript w celu uzyskania dostępu do funkcji zwiększających trafność wyników.

Jakie są twoje poglądy na problemy społeczny?

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? Dowiedz się więcej?

W grudniu 2014 roku rząd niemiecki ogłosił nowy przepis, który musiałby niemieckich firm, aby wypełnić 30% swoich miejsc planszowych z kobietami. Międzynarodowa Organizacja Pracy w rankingu Indie 120 z 131 krajów do uczestnictwa kobiet w pracy w 2013 roku 25% kobiet w Indiach są aktywne na rynku pracy, niższa stawka niż Kuba, Bangladeszu i Somalii. Kobieta alfabetyzacji wynosi 54% w Indiach, więcej niż 21 punktów procentowych w tyle za mężczyznami. W Norwegii 35,5% płyt zawierają kobiet dyrektorów jest to najwyższy odsetek na świecie.  Zobacz opinię publiczną

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? Dowiedz się więcej?

W 2016 roku Indie ogłosiły, że kobiety będą mogły zajmować role bojowe we wszystkich sekcjach swojej armii, marynarki i sił powietrznych, wskazując radykalny ruch do parytetu płci w jednym z najbardziej męskich zawodów dominują na świecie. Zwolennicy twierdzą, że to pomoże wojsko zachowuje więcej kobiet, które mają tendencję do pozostawiania usługi stałe, kiedy mają dzieci. Przeciwnicy twierdzą, że umożliwienie kobietom służyć w tych rolach ograniczyłoby zdolność wojskowej do walki w sytuacjach bojowych.  Zobacz opinię publiczną

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? Dowiedz się więcej?

Kilka krajów zachodnich, w tym Francji, Hiszpanii i Kanadzie zaproponowali przepisy, które odmawiać kobietom noszenia muzułmańskich nikab w przestrzeni publicznej. Nikab to tkanina, która zakrywa twarz i jest noszony przez niektóre muzułmanki w miejscach publicznych. Brak prawa w Indiach które zakazują burki. Zwolennicy twierdzą, że zakaz narusza praw osobistych i powstrzymuje ludzi od wyrażania swoich przekonań religijnych. Przeciwnicy twierdzą, że twarzą wykładziny zapobiec jednoznaczną identyfikację osoby, która jest jednocześnie zagrożenie dla bezpieczeństwa, a przeszkodą społecznej w społeczeństwie, które opiera się na rozpoznawaniu twarzy i ekspresji w komunikacji.  Zobacz opinię publiczną

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? Dowiedz się więcej?

Aborcja jest procedurą medyczną w wyniku zakończenia ludzkiej ciąży i śmierci płodu. W Indiach aborcja jest dostępna tylko dla kobiet, które zostały zgwałcone, których ciąża stanowi zagrożenie dla ich zdrowia lub istnieje ryzyko, że dziecko urodzi się z poważnym upośledzeniem. Procedura jest dozwolony tylko w ciągu pierwszych dwudziestu tygodni ciąży.  Zobacz opinię publiczną

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? Dowiedz się więcej?

Adopcja przez osoby LGBT to przybranie dziecka przez lesbijki, gejów, osoby biseksualne i transpłciowe (LGBT). Może to być wspólna adopcja przez pary tej samej płci, adopcja przez osobę w związku jednopłciowym biologicznego dziecka swojego partnera (adopcja przybranego dziecka) oraz adopcja przez jedną osobę LGBT. Wspólne adopcje przez pary homoseksualne są legalne w 25 krajach. Przeciwnicy adopcji LGBT kwestionują, czy pary jednopłciowe są w stanie być odpowiednimi rodzicami, podczas gdy inni przeciwnicy uważają, że dzieci poddawane adopcji mają naturalne prawo być wychowywane przez rodziców heteroseksualnych. Ponieważ konstytucje i przepisy zazwyczaj nie odnoszą się do kwestii prawa do adopcji przez osoby LGBT, decyzja, czy mogą być rodzicami indywidualnie lub jako pary, jest zwykle podejmowana przez sąd.  Zobacz opinię publiczną

Powinien Indie stworzyć politykę jednego dziecka w celu kontroli wzrostu populacji? Dowiedz się więcej?

Polityka jednego dziecka jest formą planowania rodziny (aktualnie używany w Chinach), aby kontrolować wzrost populacji. Grzywny są podane dla rodzin z więcej niż jednego dziecka, a wyjątki są podane, pozwalając dwoje dzieci, jeśli rodzic jest jedynakiem.  Zobacz opinię publiczną

Indie drastycznie zwiększyć powinny kary za przemoc w rodzinie i przestępstwa przeciwko kobietom? Dowiedz się więcej?

Badanie Thomson Reuters Foundation twierdzi, że Indie są czwartym najbardziej niebezpiecznym miejscem na świecie dla kobiet do życia. Kobiety należące do dowolnej klasy, kasty czy wyznania i religii mogą być ofiarami rzucania kwasu, okrutnej formie przemocy i oszpecenie, A premedytacją zbrodnia zamierzali zabić lub okaleczyć kobietę stałe i działać jako lekcję do "umieścić ją w miejscu".  Zobacz opinię publiczną

Rząd powinien zakazać uroczystości kulturalnych, które wymagają zabijania zwierząt dla rozrywki?

Indie dekryminalizacji homoseksualizmu powinno? Dowiedz się więcej?

Obecna polityka Indii na gejów Zjednoczone Płeć: Kto dobrowolnie ma cielesne współżycie przed porządku natury z jakiegokolwiek mężczyzny, kobiety lub zwierzęcia, podlega karze pozbawienia wolności do życia, albo pozbawienia wolności albo opis na okres, który może trwać do dziesięciu lat, i będzie również karze grzywny.  Zobacz opinię publiczną

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? Dowiedz się więcej?

26 czerwca 2015 roku Sąd Najwyższy USA orzekł, że odmowa udzielenia zgody na zawarcie małżeństwa narusza klauzule o poszanowaniu procedur prawnych i równej ochronie prawnej zawarte w czternastej poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Orzeczenie to zalegalizowało małżeństwa osób tej samej płci we wszystkich 50 stanach USA.  Zobacz opinię publiczną

Czy popierasz karę śmierci? Dowiedz się więcej?

Kara śmierci czy kara śmierci jest procesem prawnym, zgodnie z którą osoba jest skazany na śmierć jako karę za przestępstwo. Od roku 2000 71 1617 więźniów skazanych na karę śmierci zostały wykonane.  Zobacz opinię publiczną

Jakie są twoje poglądy na problemy kwestie związane ze środowiskiem naturalnym?

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? Dowiedz się więcej?

Globalne ocieplenie, czy zmiany klimatyczne, jest wzrost temperatury atmosfery ziemskiej od końca XIX wieku. W polityce, debata na temat globalnego ocieplenia jest na środku, czy ten wzrost temperatury jest spowodowane emisją gazów cieplarnianych lub jest wynikiem naturalnego wzorca temperatury Ziemi. Indie są trzecim największym na świecie emitentem gazów cieplarnianych, zobowiązał się pozyskać 40% energii elektrycznej z odnawialnych źródeł i innych niskoemisyjnych do 2030 r.  Zobacz opinię publiczną

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? Dowiedz się więcej?

W 2016 roku Francja stała się pierwszym krajem, który wprowadza zakaz sprzedaży plastikowych jednorazowych produktów, które zawierają mniej niż 50% z biodegradowalnego materiału, aw 2017 roku, Indie uchwalił ustawę zakazującą wszelkich plastikowych jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych.  Zobacz opinię publiczną

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? Dowiedz się więcej?

Genetycznie modyfikowana żywność lub żywność (GM) są produkty wytworzone z organizmów, które miały konkretne zmiany wprowadzone w ich DNA z wykorzystaniem metod inżynierii genetycznej. Uwolnienie transgenicznych upraw w Indiach jest regulowane przez ustawę Indian Ochrony Środowiska, która została uchwalona w 1986 roku Indie regulatorów wyczyszczone brinjal bt, genetycznie zmodyfikowany bakłażan, komercjalizacji w październiku 2009. Po sprzeciwem niektórych naukowców, rolników i grup środowiskowych moratorium zostało nałożone na premierze w lutym 2010 roku  Zobacz opinię publiczną

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? Dowiedz się więcej?

Fracking to proces wydobywania ropy naftowej lub gazu ziemnego z łupków rocka. Wody, piasku i substancje chemiczne są wstrzykiwane w skale przy wysokim ciśnieniem złamania skałę i pozwala olej lub gaz wypływa do studni. Fracking nie występuje jeszcze w Indiach. Administracja Informacji US Energii (EIA) szacuje, że Indie mają 96,4 bilionów stóp sześciennych (TCF) o udowodnionym, technicznie do odzyskania gazu łupkowego. Podczas szczelinowanie znacząco zwiększył produkcję ropy, istnieją obawy środowiskowe że proces jest zanieczyszczenie wód gruntowych. Krytycy mówią, że zanieczyszcza fracking podziemnych zasobów wody z chemikaliami, uwalnia metanu do atmosfery i może powodować aktywność sejsmiczną. Zwolennicy fracking powiedzieć, będzie to spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego w Hiszpanii i doprowadzić do niezależności energetycznej.  Zobacz opinię publiczną

Jakie są twoje poglądy na problemy ekonomiczny?

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? Dowiedz się więcej?

Zwolennicy twierdzą, że zmniejszenie deficytu rządy, które nie kontrolują deficytu budżetowego i zadłużenia są na ryzyko utraty zdolności do zaciągania pożyczek w przystępnych cenach. Przeciwnicy twierdzą, że zmniejszenie deficytu wydatków rząd będzie zwiększenie popytu na towary i usługi oraz pomagają uniknąć niebezpiecznego spadku do deflacji, spadkowej spirali płac i cen, które mogą sparaliżować gospodarki na lata.  Zobacz opinię publiczną

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? Dowiedz się więcej?

Federalnym płaca minimalna to najniższa płaca, w którym pracodawcy mogą zapłacić swoich pracowników. Minimalne płace są ustawione zgodnie z płac minimalnych Act, 1948 i waha się od 150 rupii ($ 2,40) dziennie w Bihar do 361 rupii ($ 5.80) dziennie w Delhi. Rządy państw ustawić oddzielną płacy minimalnej dla pracowników rolnych.  Zobacz opinię publiczną

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? Dowiedz się więcej?

Offshore (lub zagraniczny) rachunku bankowego jest konto bankowe masz poza krajem zamieszkania. Korzyści z offshore konto bankowe obejmują obniżenie podatku, prywatność, dywersyfikacji walut, ochronę aktywów z procesów sądowych i zmniejszając ryzyko polityczne.  Zobacz opinię publiczną

Indie powinny podnieść podatki dla bogatych? Dowiedz się więcej?

Australia obecnie posiada progresywny system podatkowy w którym zarabiających wysokie przychody płacić wyższy procent podatku niż niskim podatkiem dochodowym. Bardziej progresywny system podatku dochodowego został zaproponowany jako narzędzie w kierunku zmniejszenia bogactwa nierówności.  Zobacz opinię publiczną

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone?

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? Dowiedz się więcej?

W 2014 roku UE przyjęła przepisy, które ograniczają premie bankierów do 100% wysokości ich wynagrodzenia lub 200% za zgodą akcjonariuszy. Zwolennicy tego ograniczenia twierdzą, że zmniejszy ono chęć podejmowania przez bankierów nadmiernego ryzyka, podobnego do tego, które doprowadziło do kryzysu finansowego w 2008 roku. Przeciwnicy twierdzą, że każdy limit wysokości wynagrodzenia spowoduje wzrost płacy podstawowej i wyższe koszty dla banku.  Zobacz opinię publiczną

Gdyby Indie zniesienie podatku spadkowego? Dowiedz się więcej?

Podatek od spadków jest podatkiem od pieniędzy i dóbr przekazywanych po śmierci spadkodawcy. Poniżej pewnego progu, nazywanego kwotą wolną od podatku, spadek nie jest opodatkowany. Od 2011 roku kwota ta wynosi 325 000 funtów i pozostanie na tym poziomie co najmniej do 2017 roku. Podatek od spadków to problem nacechowany emocjonalnie, ponieważ pojawia się w czasie przeżywaniu straty i żałoby.  Zobacz opinię publiczną

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? Dowiedz się więcej?

5 stanach USA minęło ustawowe wymagających odbiorców dobrostanu zostać przetestowane pod kątem narkotyków. Indie aktualnie nie przetestować odbiorców zapomogi dla narkotyków. Zwolennicy twierdzą, że testy będą zapobiegać środki publiczne zostały użyte do dotowania leków nawyki i pomóc uzyskać pomoc dla tych, którzy są uzależnieni od narkotyków. Przeciwnicy twierdzą, że jest to strata pieniędzy, ponieważ testy będą kosztować więcej pieniędzy niż ich uratować.  Zobacz opinię publiczną

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? Dowiedz się więcej?

Związki zawodowe w Indiach doświadczyli ogromnego wzrostu w ciągu ostatnich pięciu lat. Indyjski Kongres Narodowy Związek Zawodowy (INTUC), związany z Partią Kongresu, stała się największym z siedmiu głównych związków zawodowych, z przynależności do 33,3 miliona.  Zobacz opinię publiczną

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? Dowiedz się więcej?

Renta rząd jest funduszem, do którego suma pieniędzy jest dodawany w okresie, w którym dana osoba jest zatrudniona przez rząd. Gdy pracownik rząd wycofuje się, że są w stanie odbierać okresowe płatności z funduszu w celu wspierania siebie. Jako wskaźnik urodzeń nadal spadać, a średnia długość życia wzrasta na całym świecie rządy przewidują niedobory finansowania dla emerytów. W 2016 roku pracownicy emerytowani centralny rząd będzie teraz uzyskać minimalną rentę RS 9000. Oznacza to wzrost w wysokości do 157,14 procent z obecnych 3500 Rs.  Zobacz opinię publiczną

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? Dowiedz się więcej?

Bodziec gospodarczy jest polityka pieniężna i fiskalna uchwalone przez rządy z zamiarem stabilizujący ich gospodarki w czasie kryzysu fiskalnego. Zasady obejmują wzrost wydatków rządowych na infrastrukturę, obniżanie podatków i obniżenie stóp procentowych. W 2015 roku rząd indyjski wprowadził 1,5 biliona rupii bodźców, które zostaną wydane na drogi i koleje.  Zobacz opinię publiczną

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? Dowiedz się więcej?

Indie obecnie nakłada podatek 35% od wszystkich przedsiębiorstw. Średnia stawka podatku od osób prawnych na całym świecie wynosi 22,6%. Przeciwnicy twierdzą, że podniesienie stopy zniechęci inwestorów zagranicznych i odbić się na gospodarce. Zwolennicy twierdzą, że zyski korporacji wytwarzających powinny być opodatkowane tak jak podatki obywateli.  Zobacz opinię publiczną

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? Dowiedz się więcej?

W 2011 roku poziom wydatków publicznych brytyjskiego rządu przeznaczonych na funkcjonowanie państwa opiekuńczego wyniósł 113,1 miliarda funtów, co stanowi 16% budżetu. Do 2020 roku wydatki socjalne wzrosną do poziomu 1/3 budżetu, stanowiąc największą kategorię obciążeń i wyprzedzając dodatki mieszkaniowe, dopłaty do podatku miejskiego, zasiłki dla bezrobotnych oraz zasiłki dla osób o niskich dochodach.  Zobacz opinię publiczną

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? Dowiedz się więcej?

Bitcoin to rodzaj cyfrowej waluty, w której używa się technik szyfrowania do regulowania procesu tworzenia jednostek waluty i sprawdzania przepływów funduszy, działającej niezależnie od banku centralnego. Bitcoiny są przechowywane w portfelu cyfrowym, przypominającym wirtualne konto bankowe, umożliwiając użytkownikom wysyłanie i odbieranie bitcoinów oraz płacenie za towary lub usługi. Bitcoin jest anonimowy, co oznacza, że chociaż transakcje są zapisywane w publicznym rejestrze, dane osobowe kupujących i sprzedających nigdy nie zostają ujawniane.  Zobacz opinię publiczną

Powinien Indie zmniejszyć podatek dochodowy na bogatych w celu zmniejszenia czarny pieniądze? Dowiedz się więcej?

Czarny pieniędzy odnosi się do pieniędzy, które nie jest w pełni legalnie na własność "właściciela". Biały papier na czarnym pieniędzy w Indiach przez rząd Indii wskazuje dwa możliwe źródła czarnym pieniędzy w Indiach. Pierwszy obejmuje działania niedozwolone przez prawo, takich jak przestępczość, handel narkotykami, terroryzm, i korupcji z których wszystkie są nielegalne w Indiach. Drugi, bardziej prawdopodobne jest to, że źródłem bogactwa może być generowany przez legalnej działalności, ale zgromadzone, nie stwierdzając dochody i płacić podatki. Niektóre z tym czarnym pieniędzy kończy się w nielegalnych przepływów finansowych przez granice międzynarodowych, takich jak depozyty w krajach raj podatkowy. Według 2010 hinduskiej artykułu, nieoficjalne szacunki wskazują, że Indianie mieli ponad US $ 1456 mld w czarnym pieniędzy przechowywanych w bankach szwajcarskich (około 1,4 biliona USD).  Zobacz opinię publiczną

Rząd powinien stosować zachęty i kary jako środek do doprowadzenia czarny pieniądze z powrotem do Indii? Dowiedz się więcej?

Czarny pieniędzy odnosi się do pieniędzy, które nie jest w pełni legalnie na własność "właściciela". Biały papier na czarnym pieniędzy w Indiach przez rząd Indii wskazuje dwa możliwe źródła czarnym pieniędzy w Indiach. Pierwszy obejmuje działania niedozwolone przez prawo, takich jak przestępczość, handel narkotykami, terroryzm, i korupcji z których wszystkie są nielegalne w Indiach. Drugi, bardziej prawdopodobne jest to, że źródłem bogactwa może być generowany przez legalnej działalności, ale zgromadzone, nie stwierdzając dochody i płacić podatki. Niektóre z tym czarnym pieniędzy kończy się w nielegalnych przepływów finansowych przez granice międzynarodowych, takich jak depozyty w krajach raj podatkowy. Według 2010 hinduskiej artykułu, nieoficjalne szacunki wskazują, że Indianie mieli ponad US $ 1456 mld w czarnym pieniędzy przechowywanych w bankach szwajcarskich (około 1,4 biliona USD).  Zobacz opinię publiczną

Jeżeli zatrudnienie gwarancji płac rząd do każdego gospodarstwa domowego niskiego dochodu? Dowiedz się więcej?

Gwarancja Narodowy Wiejskich Zatrudnienie Mahatma Gandhi Act (MGNREGA) to indyjski prawo, które ma na celu zagwarantowanie "prawo do pracy" i zapewnienia bezpieczeństwa środków do życia w obszarach wiejskich poprzez zapewnienie co najmniej 100 dni gwarantowanego zatrudnienia płac w roku obrotowym do każdego gospodarstwa domowego, którego dorosłych członków ochotnika do zrobienia niewykwalifikowanej pracy ręcznej. Statut jest wychwalany przez rząd "programem największy i najbardziej ambitny ubezpieczeń społecznych i robót publicznych na świecie". Dokładniejsze badanie Kontrolera i Audytora Generalnego (CAG) w Indiach, a "najwyższego organu kontroli" określone w artykule 148 Konstytucji Indii, zgłasza poważne uchybienia w realizacji ustawy.  Zobacz opinię publiczną

Powinien Indie pozwalają zagranica przenieść swoją produkcję wojskową do Indii? Dowiedz się więcej?

Ograniczenie prądu w Indiach bezpośrednich inwestycji zagranicznych do produkcji obronnej jest 26%.  Zobacz opinię publiczną

Rząd powinien zwiększyć podatki od prywatnej firmy?

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? Dowiedz się więcej?

Taryfa to podatek od importu lub eksportu między krajami.  Zobacz opinię publiczną

Powinien Indie pozwalają międzynarodowych sieci handlowych, takich jak Wal-Mart i Tesco mniej lub bardziej wejścia w Indiach?

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? Dowiedz się więcej?

Programem Universal Basic Income jest program ubezpieczeń społecznych, w którym wszyscy obywatele kraju otrzymują od rządu regularną, bezwarunkową sumę pieniędzy. Finansowanie Uniwersalnego Podstawowego Dochodu pochodzi z podatków i podmiotów będących własnością rządu, w tym przychodów z dotacji, nieruchomości i zasobów naturalnych. Kilka krajów, w tym Finlandia, Indie i Brazylia, eksperymentowało z systemem UBI, ale nie wdrożyło programu stałego. Najdłużej działającym systemem UBI na świecie jest Stały Fundusz Alaski w stanie Alaski. W Stałym Funduszu na Alasce każda osoba i rodzina otrzymują miesięczną sumę finansowaną dywidendami z dochodów ropy naftowej państwa. Zwolennicy UBI twierdzą, że zmniejszy lub wyeliminuje ubóstwo, zapewniając wszystkim ludziom podstawowe dochody na pokrycie mieszkalnictwa i żywności. Przeciwnicy twierdzą, że UBI byłaby szkodliwa dla gospodarek, zachęcając ludzi do pracy albo do całkowitego wycofania się z pracy lub do całkowitego wycofania się z siły roboczej.  Zobacz opinię publiczną

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju?

Jakie są twoje poglądy na problemy polityka wewnętrzna?

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? Dowiedz się więcej?

Neutralność sieci jest zasadą, według której dostawcy usług internetowych powinni traktować wszystkie dane w Internecie jednakowo.  Zobacz opinię publiczną

Powinno być nielegalne spalić indyjską flagę? Dowiedz się więcej?

Znieważenie flagi to każde działanie, które odbywa się z zamiarem uszkodzenia lub zniszczenia flagi w miejscu publicznym. Dochodzi do tego często w ramach politycznej manifestacji przeciwko jakiemuś państwu lub jego polityce. W niektórych krajach akty znieważenia flagi są nielegalne, podczas gdy w innych istnieją przepisy chroniące prawo do niszczenia flag w ramach wolności słowa. Niektóre z tych przepisów odróżniają flagę własnego kraju od innych państw.  Zobacz opinię publiczną

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? Dowiedz się więcej?

Środki odurzające i psychotropowe Substancje Bill 1985 został wprowadzony w Lok Sabha w dniu 23 sierpnia 1985. Została ona przyjęta przez obie izby parlamentu oraz był zgodził przez Prezesa w dniu 16 września 1985 roku na podstawie Ustawy o NDPS, jest nielegalne osoba do wytwarzania / produkcji / kultywować, posiadania, sprzedaży, zakupu, transportu, przechowywania i / lub spożywania środek odurzający lub substancję psychotropową.  Zobacz opinię publiczną

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych?

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? Dowiedz się więcej?

W 2008 roku indyjski parlament uchwalił Technology Act of 2008, która dała Fiat władzę rządową, by wykorzystać całą komunikację bez nakazu sądowego lub nakazu informacyjnego. Sekcja 69 upoważnia rząd do przechwytywania, monitorowania lub odszyfrować wszelkie informacje wygenerowane, wysłanych i odebranych lub przechowywanych w dowolnego zasobu komputera konieczne.  Zobacz opinię publiczną

Powinno być dozwolone pracowników rządowych do strajku?

Powinna istnieć długoterminowe limity dla członków parlamentu? Dowiedz się więcej?

Limit termin jest prawo, które ogranicza czas, dana osoba może służyć w wybranym biurze. W Indiach nie istnieją długoterminowe ograniczenia dotyczące urzędu prezydenta. Premier i Parlament musi być ponownie wybierany co pięć lat.  Zobacz opinię publiczną

Religia powinna Indie pozwalają oparte partie polityczne? Dowiedz się więcej?

Znany oskarżenie, że indyjskie partie polityczne zrobić dla swoich rywali jest, że grają głosowania politykę banków, co oznacza udzielenie wsparcia politycznego dla kwestii wyłącznie w celu zdobycia głosów członków danej społeczności. Zarówno Partia Kongres i BJP zostali oskarżeni o wykorzystywanie ludzi oddając w polityce oceniany bankowych.  Zobacz opinię publiczną

Dżammu i Kaszmir powinien być specjalny status autonomiczny? Dowiedz się więcej?

Artykuł 370 konstytucji indyjskiej jest prawo, które daje specjalny status autonomiczny do Dżammu i Kaszmir. Zgodnie z tym artykułem, z wyjątkiem obrony, spraw zagranicznych, finansów i komunikacji, Parlament musi zbieżność rządu państwa do stosowania wszystkie inne prawa. Tak więc mieszkańcy państwa żyją w osobnym zbiorze przepisów, w tym tych związanych z obywatelstwem, posiadania własności i praw podstawowych, w porównaniu do innych Indian. W wyniku tego przepisu, obywatele innych państw indyjskich od nie zakup ziemi lub nieruchomości w Dżammu i Kaszmir. Zgodnie z art 370, Centrum nie ma uprawnień, aby uznać awaryjne finansową na podstawie art 360 w kraju. To może zadeklarować awaryjne w stanie tylko w przypadku wojny lub zewnętrznej agresji. Rząd Unia nie może zatem zadeklarować awaryjne ze względu na wewnętrzny zakłóceń lub bezpośredniego zagrożenia, chyba że jest się na wniosek lub za zgodą władz państwowych.  Zobacz opinię publiczną

Czy popierasz wydzielenie Andhra Pradesh? Dowiedz się więcej?

Andhra Pradesh Reorganizacja Ustawa, 2014 powszechnie nazywane Telangana Bill jest Ustawa Indian Parlamentu głoszenia wydzielenie stanu Andhra Pradesh na dwa państwa, Telangana i residuary Andhra Pradesh. Ustawa obejmuje wszystkich aspektów podziału aktywów i pasywów, sfinalizować granice proponowanych nowych państw i statusu Hyderabad. Projekt ustawy został odrzucony przez Andhra Pradesh Zgromadzenia Ustawodawczego w dniu 30 stycznia 2014 r.  Zobacz opinię publiczną

Czy popierasz ustawę Jan Lokpal które tworzenia niezależnej organizacji do zbadania korupcji urzędników państwowych? Dowiedz się więcej?

Jana Lokpal Bill, określane również jako Rzecznika Obywatelskiej Bill, jest ustawa antykorupcyjna przygotowane i opracowane przez działaczy społeczeństwa obywatelskiego w Indiach poszukujących powołanie Jana Lokpal, niezależny organ do zbadania przypadków korupcji. Jana Lokpal Bill ma na celu skutecznie ograniczać korupcję, wyrównania krzywd obywatelskich i ochrony informatorów dmuchawy. Przedrostek Jan (tłumaczenie: obywatele) oznacza, że ​​te ulepszenia obejmują wejść świadczonych przez "zwykłych obywateli" przez napędzane, działacz pozarządowej konsultacji społecznych.  Zobacz opinię publiczną

Indie powinny dać wszystkim ubogich gospodarstw domowych prawo Homestead? Dowiedz się więcej?

Zgodnie z Polityką reform krajowych Ziemi, więcej niż 31% gospodarstw domowych w kraju są bez ziemi. Prawie 30% właścicielem mniej niż 0,4 ha, czyli 60% ludności posiada tylko 5% powierzchni kraju. Krajowy Prawo do Homestead Bill z 2013 roku ma na celu zapewnienie, że każdy shelterless biednej rodziny ma prawo do posiadania gospodarstwo nie mniejszej niż 10 centów w ciągu 10 lat, licząc od daty zawiadomienia. Pracownicy rządowi, właściciele ziemscy, podatnicy podatku dochodowego są zwolnione  Zobacz opinię publiczną

Czy popierasz rezerwację oparciu kastowy? Dowiedz się więcej?

Rezerwacja w Indiach jest proces uchylenia pewien procent miejsc (wakatów) w instytucjach rządowych dla członków społeczności zacofanych i niedostatecznie reprezentowane (zdefiniowane głównie przez kasty i plemienia). Rezerwacja jest formą kwot opartych na pozytywnych działań. Rezerwacja jest regulowane przepisami ustaw konstytucyjnych, ustawowych i lokalnych przepisów i regulacji. Kast (SC), zaplanowane plemion (ST) i inne wsteczne Klasy (OBC) są głównymi beneficjentami polityki rezerwacyjnych na mocy Konstytucji - z celem zapewnienia "poziom" pola gry.  Zobacz opinię publiczną

Jeżeli trzecia wszystkich miejsc w parlamencie jest zarezerwowana dla kobiet?

Czy popierasz rezerwację oparciu kastowy w sektorze prywatnym?

Powinno być dozwolone partie regionalne do zakwestionowania wyborów do Parlamentu?

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole?

Indian wyborcy powinni mieć możliwość korzystania z "żaden z powyższych" (NOTA) opcja dla kandydatów?

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców?

Jakie są twoje poglądy na problemy opieka medyczna?

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? Dowiedz się więcej?

Prywatny sektor opieki zdrowotnej jest odpowiedzialny za większość z opieki zdrowotnej w Indiach. Większość koszty opieki zdrowotnej są pokrywane z kieszeni przez pacjentów i ich rodzin, a nie przez ubezpieczenie.  Zobacz opinię publiczną

Czy jesteś za legalizacją marihuany? Dowiedz się więcej?

Marihuana jest obecnie nielegalne posiadanie, rosnąć, dystrybucji lub sprzedaży w Irlandii. Ludzie złapani posiadania małych ilości marihuany może otrzymać 6 miesięcy więzienia i grzywnę w wysokości 10.000 Rs. Tych w posiadaniu dużych ilości marihuany może być oskarżony o handel i skazany na wieloletnie więzienie.  Zobacz opinię publiczną

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? Dowiedz się więcej?

Opieka zdrowotna z pojedynczym płatnikiem to system, w którym każdy obywatel płaci rządowi za świadczenie podstawowych usług opieki zdrowotnej wszystkim mieszkańcom. W ramach tego systemu rząd może zapewnić sobie opiekę lub płacić prywatnemu świadczeniu opieki zdrowotnej. W systemie pojedynczego zleceniodawcy wszyscy mieszkańcy otrzymują opiekę zdrowotną bez względu na wiek, dochód lub stan zdrowia. Kraje z systemami opieki zdrowotnej z pojedynczym płatnikiem to Wielka Brytania, Kanada, Tajwan, Izrael, Francja, Białoruś, Rosja i Ukraina.  Zobacz opinię publiczną

Jeżeli rząd priorytet obniżenie kosztów opieki zdrowotnej i poprawy jakości?

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? Dowiedz się więcej?

W 2018 r. Urzędnicy w mieście Filadelfia w USA zaproponowali otwarcie "bezpiecznej przystani" w celu zwalczania epidemii heroiny w mieście. W 2016 roku 64070 osób zmarło w USA z powodu przedawkowania narkotyków - 21% wzrostu w porównaniu z 2015 r. 3/4 zgonów spowodowanych przedawkowaniem narkotyków w USA jest spowodowane lekami opioidowymi, w tym lekami przeciwbólowymi na receptę, heroiną i fentanylem. Aby zwalczyć miasta epidemiczne, w tym Vancouver, BC i Sydney, AUS otworzył bezpieczne schronienia, w których uzależnieni mogą wstrzykiwać leki pod nadzorem personelu medycznego. Bezpieczne schronienia zmniejszają wskaźnik śmiertelności przedawkowania poprzez ubezpieczenie uzależnionych pacjentów od narkotyków, które nie są skażone lub zatrute. Od 2001 roku 5 900 osób przedawkowało w bezpiecznym miejscu w Sydney w Australii, ale nikt nie umarł. Zwolennicy twierdzą, że bezpieczne schronienia są jedynym sprawdzonym rozwiązaniem pozwalającym obniżyć śmiertelność z powodu przedawkowania i zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób takich jak HIV-AIDS. Przeciwnicy twierdzą, że bezpieczne schronienia mogą zachęcać do nielegalnego używania narkotyków i przekierowywać fundusze z tradycyjnych ośrodków leczenia.  Zobacz opinię publiczną

Powinno być więcej zaangażowania publicznego lub prywatnego w opiece zdrowotnej?

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych?

Rząd powinien zagwarantować prawo do żywności dla dwóch trzecich ludności? Dowiedz się więcej?

Ustawa Indian National Security Food 2013 (również uprawnienie do działania Żywności), została podpisana do prawa 12 września 2013 roku, z mocą wsteczną do dnia 5 lipca 2013 roku Ustawa ta ma na celu zapewnienie dotowanych zboże do około dwóch trzecich Indii 1,2 miliarda ludzi. Zgodnie z przepisami ustawy, beneficjenci mają możliwość zakupu 5 kilogramów na osobę uprawnioną miesięcznie zbóż w następujących cenach: ryżu na INR3 (4.9 ¢ USA) na kg; pszenicy na INR2 (3.3 ¢ USA) na kg; grube ziarna (proso) w INR1 (1.6 ¢ USA) na kg. Kobiety w ciąży, matek karmiących, a niektóre kategorie dzieci kwalifikują się do codziennych darmowych posiłków. Projekt ustawy jest bardzo kontrowersyjna. Został on wprowadzony do parlamentu Indii w grudniu 2012 roku, ogłoszone w rozporządzeniu prezydenckich 5 lipca 2013 roku, a wprowadzone do prawa w sierpniu 2013 r.  Zobacz opinię publiczną

Jakie są twoje poglądy na problemy kryminalne?

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? Dowiedz się więcej?

Od 1999 r. Egzekucje przemytników narkotyków stały się bardziej powszechne w Indonezji, Iranie, Chinach i Pakistanie. W marcu 2018 r. Prezydent USA Donald Trump zaproponował przeprowadzenie handlarzy narkotyków w celu walki z epidemią opioidową swojego kraju. 32 kraje narzucają karę śmierci za przemyt narkotyków. Siedem z tych krajów (Chiny, Indonezja, Iran, Arabia Saudyjska, Wietnam, Malezja i Singapur) rutynowo wykonuje przestępstwa narkotykowe. Trudne podejście Azji i Bliskiego Wschodu kontrastuje z wieloma krajami zachodnimi, które zalegalizowały marihuanę w ostatnich latach (sprzedaż marihuany w Arabii Saudyjskiej jest karana ścięciem).  Zobacz opinię publiczną

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? Dowiedz się więcej?

Przestępstwo braku praw obywatelskich jest wykluczenie z głosowania osób uprawnionych do głosowania w inny sposób z powodu przekonania o przestępstwie, zazwyczaj ogranicza się do poważniejszego klasy przestępstw uznanych za zbrodnie. Więźniowie nie mogą głosować czasu w więzieniu w Indiach, ale mogą głosować, kiedy są uwalniane (nawet jeśli są one skazane za przestępstwo).  Zobacz opinię publiczną

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień?

Jakie są twoje poglądy na problemy polityka zagraniczna?

Powinien Indie zwiększyć lub zmniejszyć ilość broni wojskowej? Dowiedz się więcej?

Indie zajmują nr 8 w świecie do wydatków wojskowych, wydając $ 46B lub 2,5% PKB rocznie.  Zobacz opinię publiczną

Indie powinny przyjmować uchodźców z Syrii? Dowiedz się więcej?

Prezydent Obama ogłosił niedawno, że USA przyjmie 10 000 uchodźców z Syrii. Stany Zjednoczone są pod presją swoich syryjskich sojuszników, którzy oczekują pomocy w rozwiązaniu kryzysu, w ramach którego w ubiegłym roku z Syrii uciekło 3 mln uchodźców. Zwolennicy ich przyjmowania uważają, że USA mają obowiązek dołączyć do swoich sojuszników w Europie i przyjąć co najmniej 10 000 uchodźców. Przeciwnicy twierdzą, że USA nie powinny angażować się w ten kryzys, a przyjmowanie uchodźców z Bliskiego Wschodu prowadzi do ryzyka przeniknięcia do kraju terrorystów.  Zobacz opinię publiczną

Indie powinny zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? Dowiedz się więcej?

Budżet wynika, że ​​wydatki na pomoc zagraniczną rząd Indii wyniesie $ 1,3 mld USD w latach 2014-15 - ponad dwukrotnie więcej niż przewidywane wpływy netto pomocy zagranicznej New Delhi od $ 655 milionów dolarów, które rok finansowy. wydatki na pomoc zagraniczną New Delhi stale rośnie od 2009-10. Między latach 2013-14 i 2014-15, indyjskie Nakłady pomocy zagranicznej są trafi do zwiększenia o 18 procent.  Zobacz opinię publiczną

Rząd powinien podjąć silniejszą pozycję wobec chińskich wpływów w regionie?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? Dowiedz się więcej?

Służby wojskowej nie jest obecnie wymagane w Indiach. Indie nigdy nie wymaga służby wojskowej w brytyjskich rządów lub ponieważ uzyskała niepodległość w 1947 roku w II wojnie światowej indyjska armia stała się największą siłą all-wolontariuszem w historii, dochodząc do ponad 2,5 miliona ludzi w rozmiarze. I od tego czasu utrzymuje się na świecie trzecim co do wielkości armię i największego na świecie całą armię wolontariuszy.  Zobacz opinię publiczną

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? Dowiedz się więcej?

W globalnym rankingu budżetów wojskowych Indie zajmują obecnie nr 6 przy rocznym budżecie 2,47 lakh crore. budżet wojskowy Indii jest # 7 w wydatkach wojskowych jako mierzonej odsetkiem PKB (2,3%).  Zobacz opinię publiczną

Jeśli ataki w Pakistanie, rząd powinien odpowiedzieć życie niszczycielski?

Jakie są twoje poglądy na problemy infrastruktura?

Powinien Indie zwiększenie wykorzystania prywatnych firm międzynarodowych na budowę infrastruktury?

Jakie są twoje poglądy na problemy wyborcze?

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? Dowiedz się więcej?

Konstytucja USA nie wyklucza skazanych przestępców z posiadania urząd prezydenta lub siedzibę w Senacie i Izbie Reprezentantów. Członkowskie mogą uniemożliwić skazanych przestępców kandydatów do pełnienia funkcji stanowych i lokalnych.  Zobacz opinię publiczną

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych?

Gdyby obcokrajowcy, przebywający obecnie w Indiach, mają prawo do głosowania? Dowiedz się więcej?

W większości krajów, w wyborach, prawo do głosowania, jest zwykle ograniczona do obywateli tego kraju. Niektóre kraje jednak rozszerzyć ograniczone prawa głosu do rezydentów niebędących obywatelami.  Zobacz opinię publiczną

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? Dowiedz się więcej?

Zeznanie podatkowe jest dokumentem, w którym stwierdza się, ile dochodu osoba lub podmiot zgłaszane do rządu. W Indiach dokumenty te są traktowane jako prywatne i nie są udostępniane publicznie. Wybory Komisji Indii nie wymagają osoby działające w urzędach, aby je zwolnić. W Szwecji, Norwegii i Finlandii obywatelem i ewidencji podatkowych kandydata są uważane informacji publicznej i są publikowane w Internecie.  Zobacz opinię publiczną

Jakie są twoje poglądy na problemy edukacja?

Rząd powinien zapewnić wszystkim obywatelom bezpłatną naukę?

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe?

Jakie są twoje poglądy na problemy imigracja?

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów?

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? Dowiedz się więcej?

Badanie amerykańskie Civics jest badaniem, że wszyscy imigranci muszą przejść, aby uzyskać obywatelstwo amerykańskie. Test pyta 10 losowo wybranych pytań, które obejmują historię USA, konstytucję i rząd. W 2015 Arizona stała się pierwszym stanem, który wymaga uczniów szkół średnich, aby zdać egzamin przed ich absolwentów.  Zobacz opinię publiczną

Imigranci powinni mieć prawo do Indii posiadanie podwójnego obywatelstwa statusu? Dowiedz się więcej?

Wielokrotne obywatelstwo, zwane również podwójnym obywatelstwem, jest statusem obywatelstwa osoby, w którym osoba jest równocześnie uważana za obywatela więcej niż jednego państwa zgodnie z prawem tych państw. Nie ma międzynarodowej konwencji, która określa narodowość lub status obywatela osoby, która jest określona wyłącznie prawami krajowymi, które różnią się i mogą być niespójne ze sobą. Niektóre państwa nie zezwalają na podwójne obywatelstwo. Większość państw, które zezwalają na podwójne obywatelstwo, nie może uznać innego obywatelstwa swoich obywateli na swoim terytorium, na przykład w związku z wjazdem do kraju, służbą krajową, obowiązkiem głosowania itp.  Zobacz opinię publiczną

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? Dowiedz się więcej?

W 2015 roku Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przedstawił ustalenia wiążących minima dla nielegalnych ustawy Reentry 2015 (ustawy Kate.) Ustawa została wprowadzona po San Francisco 32 roku życia San Francisco mieszkaniec Kathryn Steinle został zastrzelony przez Juan Francisco Lopez-Sanchez lipca 1, 2015. Lopez-Sanchez był nielegalny imigrant z Meksyku, którzy zostali deportowani na pięciu różnych okazjach od 1991 roku i został oskarżony o siedem przekonań przestępstwo. Od 1991 roku Lopez-Sanchez został oskarżony o przestępstwo siedem wyroków i deportowany pięciokrotnie przez US imigracji i naturalizacji Service. Chociaż Lopez-Sanchez miał kilka znakomitych warrantów w 2015 roku władze nie były w stanie go deportować z powodu sanktuarium polityki miasta San Francisco, który zapobiega funkcjonariuszy organów ścigania z kwestionowania status imigracyjny przez rezydenta. Zwolennicy sanktuarium prawami miasta twierdzą, że pozwalają one nielegalnych imigrantów do zgłaszania przestępstw bez obawy przed zgłaszane. Przeciwnicy twierdzą, że ukryte prawa miejskie zapewniają zachęcają nielegalnej imigracji i zapobiec organom ścigania od zatrzymania i deportacji przestępców.  Zobacz opinię publiczną

Powinna istnieć tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do Indii?

Indie powinny zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? Dowiedz się więcej?

Tymczasowe wizy dla wykwalifikowanych pracowników są zazwyczaj przyznawane zagranicznym naukowcom, inżynierom, programistom, architektom, menedżerom oraz osobom na innych stanowiskach lub zajmujących się dziedzinami, gdzie popyt wyprzedza podaż. Większość firm twierdzi, że zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników z zagranicy pozwala im konkurencyjnie obsadzać stanowiska, które cieszą się dużą popularnością. Przeciwnicy twierdzą, że wykwalifikowani imigranci przyczyniają się do zmniejszenia zarobków i możliwości podjęcia zatrudnienia przez klasę średnią.  Zobacz opinię publiczną

Imigranci powinni być zobowiązani do nauki języka Indian?

Jakie są twoje poglądy na problemy transport?

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny?

Rząd powinien zainwestować w budowę kolei dużych prędkości?

Jakie są twoje poglądy na problemy nauka?

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? Dowiedz się więcej?

Energia jądrowa jest wykorzystanie reakcji jądrowych, które uwalniają energię do produkcji ciepła, które najczęściej są następnie wykorzystywane w turbinach parowych do produkcji energii elektrycznej w elektrowni jądrowej. Do 2050 roku 25% energii w Indiach zostanie wyprodukowany przez energię jądrową. Zwolennicy twierdzą, że energia jądrowa jest obecnie bezpieczny i emituje znacznie mniej emisji dwutlenku węgla niż elektrownie węglowe. Przeciwnicy twierdzą, że ostatnie katastrofy nuklearnej w Japonii dowodzą, że energia jądrowa nie jest bezpieczne.  Zobacz opinię publiczną

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? Dowiedz się więcej?

W styczniu 2014, 102 przypadków odry związane z wybuchem w Disneylandzie odnotowano w 14 stanach. Wybuch zaniepokojony CDC, który ogłoszony choroby wyeliminowane w Stanach Zjednoczonych w roku 2000. Wiele służby zdrowia zostały przywiązane wybuchowi do rosnącej liczby osób nieszczepionych dzieci w wieku poniżej 12. Zwolennicy mandatu twierdzą, że szczepionki są niezbędne aby zapewnić odporność stada przed chorobami, którym można zapobiec. Immunitet chroni stada ludzi, którzy są w stanie dostać szczepionek ze względu na wiek lub stan zdrowia. Przeciwnicy mandatu uważa, że ​​rząd nie powinien mieć możliwość decydowania, które szczepionki ich dzieci powinny otrzymać. Niektórzy przeciwnicy uważają też, że istnieje związek między szczepieniami i autyzmem i szczepienia ich dzieci będą miały niszczące konsekwencje ich wczesnego rozwoju dziecka.  Zobacz opinię publiczną

Jakie są twoje poglądy na problemy kościelne?

Rząd powinien zapłacić za budowę świątyni Ram w Ajodhji?

Rząd powinien wyeliminować kody chroniące kulturę mniejszości?

Zaproponuj Kolejne ważne pytanie, które powinny być dodane do tej ankiety…