Badanie  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Indie drastycznie zwiększyć powinny kary za przemoc w rodzinie i przestępstwa przeciwko kobietom?

Wyniki from Marxist Communist Party

Ostatnio odpowiedział 6 miesięcy temu

Wyniki sondaży Przemoc w rodzinie dla Marksistowska partia komunistyczna

Tak

4,370 głosy

89%

Nie

556 głosy

11%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez marksistowskiej partii komunistycznej.

2 Tak, odpowiedzi
3 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Apr 3, 2014 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Zobacz więcej aktualności przemocy domowej

Dane oparte na unikalnych zgłoszeń (duplikatów lub wielu zgłoszeń eliminowane są) dla każdego użytkownika za pomocą średniej ruchomej 30-dniowy zmniejszyć dzienne odchylenie od źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o Przemocy w Rodzinie

Badanie Thomson Reuters Foundation twierdzi, że Indie są czwartym najbardziej niebezpiecznym miejscem na świecie dla kobiet do życia. Kobiety należące do dowolnej klasy, kasty czy wyznania i religii mogą być ofiarami rzucania kwasu, okrutnej formie przemocy i oszpecenie, A premedytacją zbrodnia zamierzali zabić lub okaleczyć kobietę stałe i działać jako lekcję do "umieścić ją w miejscu".  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące przemoc w rodzinie

Omów tą sprawę...