ลองสำรวจทางการเมือง
สำรวจ  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 

ผู้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

ดูว่าผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในประเด็นความผิดทางอาญาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2562

हिंदी ภาษาไทย