ลองสำรวจทางการเมือง
สำรวจ  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 

ปัญหาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดปี 2562

ดูว่าผู้ลงคะแนนเสียงลงคะแนนในประเด็นการเลือกตั้งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2562

हिंदी ภาษาไทย