ลองสำรวจทางการเมือง
สำรวจ  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 

ปัญหาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดการเข้าเมืองของปี 2562

ดูว่าผู้ลงคะแนนเสียงลงคะแนนในประเด็นการเข้าเมืองที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปี 2562

हिंदी ภาษาไทย