Siyasi anket deneyin
Anket  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“Evet, ve hükümet düşük gelirli vatandaşlar beslemek için daha fazla yardım sağlamalıdır”

Cevabı içinde: Hükümet, nüfusun üçte ikisi için gıda yasal hakkını güvence altına mıdır?

Bu tutumu tartışın...

हिंदी Türk