Siyasi anket deneyin
Anket  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“Hayır, gıda programına hakkı çok pahalı ve şimdi azaltılmalıdır”

Cevabı içinde: Hükümet, nüfusun üçte ikisi için gıda yasal hakkını güvence altına mıdır?

Bu tutumu tartışın...

हिंदी Türk