Prøv den politiske undersøgelse

Aam Aadmi Party platform og politikker

Kandidater

Emner

Indenrigspolitik  ›  Privat Sektor Reservation

Har du støtte kaste baseret reservation i den private sektor?

AAP>AAP  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Skal det være ulovligt at brænde den indiske flag?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

AAP>AAP  Partiets støttebaseNej, gør det samtidig ulovligt for politikkere som er under efterforskning for en forbrydelse

Udenrigspolitik  ›  Porcelæn

Bør regeringen tage en stærkere position over for kinesisk indflydelse i regionen?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerJa


Hvor ligner din politiske tro på Aam Aadmi Party’s politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Indenrigspolitik  ›  Jan Lokpal

Har du støtter Jan Lokpal lovforslag, som ville skabe en uafhængig organisation til at undersøge korruption af offentligt ansatte?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerJa

Valg  ›  Kandidatgennemsigtighed

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa, og kræv en offentlig høring hvert år hvor de er siddende

Udenrigspolitik  ›  Pakistan

Hvis Pakistan angreb, bør regeringen reagere med ødelæggende kraft?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Uddannelse  ›  Uddannelse

Skulle regeringen give alle borgere en gratis uddannelse?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerJa

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa, men kun hvis udgifterne går til miljøvenlige løsninger

Indenrigspolitik  ›  Artikel 370

Skulle Jammu og Kashmir tildeles særlig autonom status?

AAP>AAP  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Vold i hjemmet

Skulle Indien drastisk øge straffen for vold og forbrydelser mod kvinder i hjemmet?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerJa

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa, og banlys alle engangsprodukter som ikke er lavet af mindst 75% bionedbrydeligt materiale

Immigration  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

AAP>AAP  Partiets støttebaseNej

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa, midlertidigt, mens vi øger investeringerne i renere vedvarende alternativer

Sundhedspleje  ›  Sundhedspleje

Skulle regeringen prioriterer at sænke udgifterne til sundhedspleje eller forbedre kvaliteten?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerOmkostninger

Sundhedspleje  ›  Privat Healthcare

Bør der være mere offentlig eller privat engagement i sundhedssektoren?

AAP>AAP  Partiets støttebaseOffentlig

Immigration  ›  Udviser Kriminelle Indvandrere

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa, men først efter de har afsonet deres straf

Social  ›  Befolkningskontrol

Skulle Indien skabe en et-barns-politik for at styre befolkningstilvæksten?

AAP>AAP  Partiets støttebaseNej

Uddannelse  ›  Universitetsundervisning

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Militære våben

Skulle Indien øge eller mindske sin mængde af militære våben?

AAP>AAP  Partiets støttebaseForøg

Religion  ›  Ram Temple

Skulle regeringen betale for opførelsen af ​​Ram templet i Ayodhya?

AAP>AAP  Partiets støttebaseNej

Transport  ›  High Speed ​​Rail

Skulle regeringen investere i opbygningen af ​​en højhastighedstog?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerJa

Religion  ›  Uniform civillovbog

Skulle regeringen fjerne koder, der beskytter kultur minoritetsgrupper?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerNej

Sundhedspleje  ›  Mental Sundhed

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Militærudgifter

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter?

AAP>AAP  Partiets støttebaseFormindsk

Indenrigspolitik  ›  Whistleblower beskyttelse

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Syriske flygtninge

Skulle Indien acceptere flygtninge fra Syrien?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Privatisering af Sundhedspleje

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

AAP>AAP  Partiets støttebaseMindre

Infrastruktur  ›  Privat udvikling

Skulle Indien øge brugen af ​​internationale private firmaer til at bygge infrastruktur?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

AAP>AAP  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Statsborgerskabstest

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa, men den bør kun omfatte meget grundlæggende og enkle emner

Økonomien  ›  Indenlandske jobs

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Erhvervsskat

Skulle regeringen øge afgifter på privat virksomhed?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerNej

Social  ›  Dødsstraf

Går du ind for dødsstraf?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa, men kun for rædselsfulde forbrydelser med ubestridelige beviser

Social  ›  Kvinder i krig

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa, det er diskrimination at forhindre kvinder i at tjene i kamproller

Immigration  ›  Dobbelt statsborgerskab

Skal indvandrere til Indien få lov til at have dobbelt statsborgerskab?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

AAP>AAP  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Ret til arbejde

Skulle statsgarantien løn beskæftigelse til alle lav indkomst husstand?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerJa

Miljøet  ›  Genmodificerede Fødevarer

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa, men vi forlanger en mærkning af genmodificerede fødevarer.

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

AAP>AAP  Partiets støttebaseNej, private fængsler vil ofre kvaliteten af pleje- og rehabiliteringsydelser til fortjeneste

Valg  ›  Udlændinges stemmeret

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i Indien, har ret til at stemme?

AAP>AAP  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

AAP>AAP  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Homoseksuelles rettigheder

Skulle Indien afkriminalisere homoseksualitet?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerJa

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa, så længe det lokale miljø ikke er kompromitteret

Økonomien  ›  Fagforeninger

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien?

AAP>AAP  Partiets støttebaseHjælper

Social  ›  Transgender Atleter

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa, men kun hvis deres hormonniveau svarer til dem i den kønskategori, hvor de konkurrerer

Økonomien  ›  Udenlandske Defense Investeringer

Skulle Indien tillade fremmede lande at overføre deres militære produktion til Indien?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerNej

Økonomien  ›  Udenlandske direkte investeringer

Skulle Indien tillade internationale detailkæder som Wal-Mart og Tesco mere eller mindre indrejse i Indien?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerMindre

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Indvandringsforbud

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i Indien?

AAP>AAP  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Kvinder i Parlamentet

Hvis en tredjedel af alle pladser i parlamentet være forbeholdt kvinder?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerJa

Miljøet  ›  Fracking

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer?

AAP>AAP  Partiets støttebaseNej, vi bør udvikle flere bæredygtige energiressourcer i stedet

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa, men de skal yde samfundstjeneste på daglig basis

Indenrigspolitik  ›  Ret til Homestead

Skulle Indien giver alle fattige husholdninger ret til Homestead?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerJa

Økonomien  ›  Sort Penge

Skal regeringen bruge incitamenter eller straf som et middel til at bringe sorte penge tilbage til Indien?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerStraf

Indenrigspolitik  ›  Andhra Pradesh Reorganisering

Har du støtter tvedeling af Andhra Pradesh?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerJa

हिंदी Dansk