Prøv den politiske undersøgelse

Aam Aadmi Party platform og politikker

Kandidater

Emner

Indenrigspolitik  ›  Privat Sektor Reservation

Har du støtte kaste baseret reservation i den private sektor?

AAP>AAP  Partiets støttebaseNej

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Porcelæn

Bør regeringen tage en stærkere position over for kinesisk indflydelse i regionen?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerJa

Indenrigspolitik  ›  Jan Lokpal

Har du støtter Jan Lokpal lovforslag, som ville skabe en uafhængig organisation til at undersøge korruption af offentligt ansatte?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerJa

Valg  ›  Kandidatgennemsigtighed

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa, og kræv en offentlig høring hvert år hvor de er siddende


Hvor ligner din politiske tro på Aam Aadmi Party’s politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

AAP>AAP  Partiets støttebaseNej, gør det samtidig ulovligt for politikkere som er under efterforskning for en forbrydelse

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Skal det være ulovligt at brænde den indiske flag?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Pakistan

Hvis Pakistan angreb, bør regeringen reagere med ødelæggende kraft?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Artikel 370

Skulle Jammu og Kashmir tildeles særlig autonom status?

AAP>AAP  Partiets støttebaseNej

Uddannelse  ›  Uddannelse

Skulle regeringen give alle borgere en gratis uddannelse?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerJa

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Vold i hjemmet

Skulle Indien drastisk øge straffen for vold og forbrydelser mod kvinder i hjemmet?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerJa

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa, men kun hvis udgifterne går til miljøvenlige løsninger

Sundhedspleje  ›  Privat Healthcare

Bør der være mere offentlig eller privat engagement i sundhedssektoren?

AAP>AAP  Partiets støttebaseOffentlig

Indenrigspolitik  ›  Religiøse politiske partier

Skulle Indien tillade religion baseret politiske partier?

AAP>AAP  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Udviser Kriminelle Indvandrere

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa, så længe det er sikkert for dem at vende hjem til deres land

Immigration  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

AAP>AAP  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Befolkningskontrol

Skulle Indien skabe en et-barns-politik for at styre befolkningstilvæksten?

AAP>AAP  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa, og banlys alle engangsprodukter som ikke er lavet af mindst 75% bionedbrydeligt materiale

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerNej

Sundhedspleje  ›  Mental Sundhed

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Uddannelse  ›  Universitetsundervisning

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Militære våben

Skulle Indien øge eller mindske sin mængde af militære våben?

AAP>AAP  Partiets støttebaseStige, men kun bruge den indenlandske forskning og udvikling

Udenrigspolitik  ›  Militærudgifter

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter?

AAP>AAP  Partiets støttebaseIngen af delene, jeg er tilfreds med det nuværende forbrug

Religion  ›  Uniform civillovbog

Skulle regeringen fjerne koder, der beskytter kultur minoritetsgrupper?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerNej

Social  ›  Dyrerettigheder

Skulle regeringen forbyde kulturelle ceremonier, der involverer aflivning af dyr til underholdning?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Religion  ›  Ram Temple

Skulle regeringen betale for opførelsen af ​​Ram templet i Ayodhya?

AAP>AAP  Partiets støttebaseNej

Transport  ›  High Speed ​​Rail

Skulle regeringen investere i opbygningen af ​​en højhastighedstog?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerNej, det vil være for dyrt for offentligheden

Økonomien  ›  Indenlandske jobs

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa, og drastisk forøge skatter og importafgifter til udliciterende virksomheder

Økonomien  ›  Økonomiske stimuli

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Infrastruktur  ›  Privat udvikling

Skulle Indien øge brugen af ​​internationale private firmaer til at bygge infrastruktur?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Whistleblower beskyttelse

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Statsborgerskabstest

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa, men den bør kun omfatte meget grundlæggende og enkle emner

Sundhedspleje  ›  Sundhedspleje

Skulle regeringen prioriterer at sænke udgifterne til sundhedspleje eller forbedre kvaliteten?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerOmkostninger

Social  ›  Kvinder i krig

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa, det er diskrimination at forhindre kvinder i at tjene i kamproller

Sundhedspleje  ›  Privatisering af Sundhedspleje

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

AAP>AAP  Partiets støttebaseMindre

Udenrigspolitik  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

AAP>AAP  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Erhvervsskat

Skulle regeringen øge afgifter på privat virksomhed?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerNej

Udenrigspolitik  ›  Syriske flygtninge

Skulle Indien acceptere flygtninge fra Syrien?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Dødsstraf

Går du ind for dødsstraf?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa, men kun for rædselsfulde forbrydelser med ubestridelige beviser

Indenrigspolitik  ›  Politisk reklame på sociale medier

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Narkotikapolitik

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

AAP>AAP  Partiets støttebaseNej men afkriminaliser stoffer som har medicinske fordele såsom marihuana

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

AAP>AAP  Partiets støttebaseNej

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Dobbelt statsborgerskab

Skal indvandrere til Indien få lov til at have dobbelt statsborgerskab?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Ret til arbejde

Skulle statsgarantien løn beskæftigelse til alle lav indkomst husstand?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerJa

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Fagforeninger

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien?

AAP>AAP  Partiets støttebaseHjælper

Social  ›  Homoseksuelles rettigheder

Skulle Indien afkriminalisere homoseksualitet?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerJa

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa, hvis virksomheden lover at skabe nye job ved at ansætte lokale beboere

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

AAP>AAP  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Niqāb

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

AAP>AAP  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Transgender Atleter

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Udenlandske Defense Investeringer

Skulle Indien tillade fremmede lande at overføre deres militære produktion til Indien?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerNej

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Udenlandske direkte investeringer

Skulle Indien tillade internationale detailkæder som Wal-Mart og Tesco mere eller mindre indrejse i Indien?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerMindre

Miljøet  ›  Genmodificerede Fødevarer

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa, men vi forlanger en mærkning af genmodificerede fødevarer.

Økonomien  ›  Sort Penge

Skal regeringen bruge incitamenter eller straf som et middel til at bringe sorte penge tilbage til Indien?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerStraf

Indenrigspolitik  ›  Kvinder i Parlamentet

Hvis en tredjedel af alle pladser i parlamentet være forbeholdt kvinder?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerJa

Miljøet  ›  Dyreforsøg

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa, men ikke for kosmetik

Indenrigspolitik  ›  Ret til Homestead

Skulle Indien giver alle fattige husholdninger ret til Homestead?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerJa

Miljøet  ›  Fracking

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer?

AAP>AAP  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Indvandringsforbud

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i Indien?

AAP>AAP  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Velfærdsnarkotikatests

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer?

AAP>AAP  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

AAP>AAP  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Andhra Pradesh Reorganisering

Har du støtter tvedeling af Andhra Pradesh?

AAP>AAP  Offentlige erklæringerJa

हिंदी Dansk