Prova den politiska undersökningen

Aam Aadmi Party plattform och policy

Kandidater

ämnen

Inrikespolitiska  ›  Privata sektorn Reservation

Stöder ni kastbaserade reservation i den privata sektorn?

AAP>AAP  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Kina

Om regeringen ta en starkare position gentemot kinesiska inflytandet i regionen?

AAP>AAP  Offentliga uttalandenJa

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

AAP>AAP  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Jan Lokpal

Vill du stödja Jan Lokpal lagförslag som skulle skapa en oberoende organisation för att utreda korruption av statstjänstemän?

AAP>AAP  Offentliga uttalandenJa

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

AAP>AAP  Partiets supportbasJa, och kräva en offentlig granskning varje år de sitter på sin post


Hur liknar din politiska tro på Aam Aadmi Party’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Val  ›  Kriminella politiker

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val?

AAP>AAP  Partiets supportbasNej, och godkänn inte heller politiker som är under utredning för brottslighet

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Ska det vara olagligt att bränna den indiska flaggan?

AAP>AAP  Partiets supportbasJa

Utbildning  ›  Utbildning

Om regeringen ge alla medborgare en kostnadsfri utbildning?

AAP>AAP  Offentliga uttalandenJa

Utrikespolitik  ›  Pakistan

Om Pakistan attacker, bör regeringen svara med förödande kraft?

AAP>AAP  Partiets supportbasJa

Social  ›  Våld i hemmet

Om Indien drastiskt öka straff för våld i hemmet och brott mot kvinnor?

AAP>AAP  Offentliga uttalandenJa

Inrikespolitiska  ›  Artikel 370

Skulle Jammu och Kashmir beviljas särskild autonom status?

AAP>AAP  Partiets supportbasNej

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

AAP>AAP  Partiets supportbasJa, men endast om finansieringen riktas till miljövänliga lösningar

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

AAP>AAP  Partiets supportbasJa, och förbjud alla disponibla produkter som inte är gjorda av minst 75 % biologiskt nedbrytbart material

Sjukvård  ›  Privatvård

Bör det finnas mer offentlig eller privat engagemang i vården?

AAP>AAP  Partiets supportbasOffentlig

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

AAP>AAP  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

AAP>AAP  Partiets supportbasJa, men efter att de har avtjänat sitt straff

Social  ›  Befolkningskontroll

Om Indien skapar en ettbarnspolitik för att kontrollera befolkningstillväxten?

AAP>AAP  Partiets supportbasNej, öka tillgången till preventivmedel och familjeplanering istället

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

AAP>AAP  Partiets supportbasJa, temporärt medan vi ökar investeringarna i renare förnybara alternativ

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

AAP>AAP  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Sjukvård

Om regeringen prioritera att sänka kostnaderna för sjukvård eller förbättra kvaliteten?

AAP>AAP  Offentliga uttalandenKostnad

Sjukvård  ›  Psykisk hälsa

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling?

AAP>AAP  Partiets supportbasJa, vårt system för psykiatrisk vård behöver ökad finansiering för att kunna ge högre kvalitet i omvårdnad och service

Religion  ›  Ram Temple

Om regeringen betala för byggandet av Ram Temple i Ayodhya?

AAP>AAP  Partiets supportbasNej

Religion  ›  Uniform civillagen

Om regeringen eliminera koder som skyddar kultur minoritetsgrupper?

AAP>AAP  Offentliga uttalandenNej

Transporter  ›  High Speed ​​Rail

Om regeringen investera i att bygga ett höghastighetståg?

AAP>AAP  Offentliga uttalandenJa

Ekonomin  ›  Ekonomisk stimulans

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession?

AAP>AAP  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Militära Vapen

Om Indien öka eller minska sin mängd militära vapen?

AAP>AAP  Partiets supportbasÖka

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna?

AAP>AAP  Partiets supportbasÖka

Inrikespolitiska  ›  Skydd för visselblåsare

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare?

AAP>AAP  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

AAP>AAP  Partiets supportbasMindre

Infrastruktur  ›  Privat utveckling

Om Indien öka användningen av internationella privata företag att bygga infrastruktur?

AAP>AAP  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

AAP>AAP  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

AAP>AAP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Business Skatt

Om regeringen höja skatterna på privat företag?

AAP>AAP  Offentliga uttalandenNej

Utrikespolitik  ›  Syriska flyktingar

Skulle Indien emot flyktingar från Syrien?

AAP>AAP  Partiets supportbasJa

Social  ›  Kvinnor i strid

Borde militären tillåta kvinnor att strida?

AAP>AAP  Partiets supportbasJa, att hindra kvinnor från att utföra stridsuppgifter är diskriminerande

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

AAP>AAP  Partiets supportbasJa, men det bör endast täcka in väldigt grundläggande och enkla ämnen

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

AAP>AAP  Partiets supportbasJa, men bara för fruktansvärda brott med obestridliga bevis

Ekonomin  ›  Rätten till arbete

Skulle det statliga garantilönen anställning till alla låg inkomst hushåll?

AAP>AAP  Offentliga uttalandenJa

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Ska invandrare till Indien få tillstånd att ha dubbelt medborgarskap?

AAP>AAP  Partiets supportbasJa

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

AAP>AAP  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

AAP>AAP  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Privata fängelser

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser?

AAP>AAP  Partiets supportbasNej, privata fängelser kommer att offra kvaliteten på vård och rehabiliteringstjänster för vinst

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

AAP>AAP  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Företagsbidrag

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta?

AAP>AAP  Partiets supportbasJa, så länge den lokala miljön inte äventyras

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

AAP>AAP  Partiets supportbasHjälp

Miljön  ›  Genmodifierad mat

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat?

AAP>AAP  Partiets supportbasJa, men kräv märkning av mat som är genmodifierad

Social  ›  Gay Rights

Bör Indien avkriminalisera homosexualitet?

AAP>AAP  Offentliga uttalandenJa

Social  ›  Transgender-idrottare

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser?

AAP>AAP  Partiets supportbasJa, men bara om deras hormonnivåer motsvarar dem i könskategorin där de tävlar

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande är bosatta i Indien, har rätt att rösta?

AAP>AAP  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Utländska Defense Investment

Om Indien tillåta utländska länder för att överföra sin militär produktion till Indien?

AAP>AAP  Offentliga uttalandenNej

Ekonomin  ›  Utländska direktinvesteringar

Om Indien tillåta internationella detaljhandelskedjor som Wal-Mart och Tesco mer eller mindre inträde i Indien?

AAP>AAP  Offentliga uttalandenMindre

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till Indien?

AAP>AAP  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Kvinnor i parlamentet

Om en tredjedel av alla platser i parlamentet reserveras för kvinnor?

AAP>AAP  Offentliga uttalandenJa

Miljön  ›  Spräckning

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

AAP>AAP  Partiets supportbasNej, vi bör eftersträva mer hållbara energikällor istället

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

AAP>AAP  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

AAP>AAP  Partiets supportbasJa, men de måste utföra daglig samhällstjänst

Inrikespolitiska  ›  Rätt till Homestead

Om Indien ge alla fattiga hushåll rätt till Homestead?

AAP>AAP  Offentliga uttalandenJa

Ekonomin  ›  Svarta pengar

Om regeringen använder incitament eller bestraffning som ett sätt att föra svarta pengar tillbaka till Indien?

AAP>AAP  Offentliga uttalandenStraff

Inrikespolitiska  ›  Andhra Pradesh Omorganisation

Stöder du bifurkation av Andhra Pradesh?

AAP>AAP  Offentliga uttalandenJa

हिंदी Svenska