Prova den politiska undersökningen

Indiska National Congress plattform och policy

Kandidater

ämnen

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

INC>INC  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Kina

Om regeringen ta en starkare position gentemot kinesiska inflytandet i regionen?

INC>INC  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

INC>INC  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Jan Lokpal

Vill du stödja Jan Lokpal lagförslag som skulle skapa en oberoende organisation för att utreda korruption av statstjänstemän?

INC>INC  Offentliga uttalandenJa

Val  ›  Kriminella politiker

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val?

INC>INC  Partiets supportbasNej


Hur liknar din politiska tro på Indian National Congress’ politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Ska det vara olagligt att bränna den indiska flaggan?

INC>INC  Partiets supportbasJa

Utbildning  ›  Utbildning

Om regeringen ge alla medborgare en kostnadsfri utbildning?

INC>INC  Offentliga uttalandenJa

Utrikespolitik  ›  Pakistan

Om Pakistan attacker, bör regeringen svara med förödande kraft?

INC>INC  Offentliga uttalandenNej

Social  ›  Våld i hemmet

Om Indien drastiskt öka straff för våld i hemmet och brott mot kvinnor?

INC>INC  Offentliga uttalandenJa

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

INC>INC  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

INC>INC  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Privatvård

Bör det finnas mer offentlig eller privat engagemang i vården?

INC>INC  Partiets supportbasOffentlig

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

INC>INC  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

INC>INC  Partiets supportbasJa

Social  ›  Befolkningskontroll

Om Indien skapar en ettbarnspolitik för att kontrollera befolkningstillväxten?

INC>INC  Partiets supportbasNej

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

INC>INC  Partiets supportbasJa, temporärt medan vi ökar investeringarna i renare förnybara alternativ

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

INC>INC  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Sjukvård

Om regeringen prioritera att sänka kostnaderna för sjukvård eller förbättra kvaliteten?

INC>INC  Offentliga uttalandenPrioritera förbättra kvaliteten på vården

Sjukvård  ›  Psykisk hälsa

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling?

INC>INC  Partiets supportbasJa

Religion  ›  Ram Temple

Om regeringen betala för byggandet av Ram Temple i Ayodhya?

INC>INC  Partiets supportbasNej

Religion  ›  Uniform civillagen

Om regeringen eliminera koder som skyddar kultur minoritetsgrupper?

INC>INC  Offentliga uttalandenNej

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

INC>INC  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna?

INC>INC  Partiets supportbasÖka

Utrikespolitik  ›  Militära Vapen

Om Indien öka eller minska sin mängd militära vapen?

INC>INC  Partiets supportbasÖka utgifterna för att modernisera alla delar av militären och försvaret

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

INC>INC  Partiets supportbasMindre

Infrastruktur  ›  Privat utveckling

Om Indien öka användningen av internationella privata företag att bygga infrastruktur?

INC>INC  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

INC>INC  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

INC>INC  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Business Skatt

Om regeringen höja skatterna på privat företag?

INC>INC  Offentliga uttalandenJa

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

INC>INC  Offentliga uttalandenJa

Social  ›  Kvinnor i strid

Borde militären tillåta kvinnor att strida?

INC>INC  Partiets supportbasJa

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

INC>INC  Partiets supportbasJa, men bara för fruktansvärda brott med obestridliga bevis

Inrikespolitiska  ›  Kast Baserat Reservation

Stöder ni kastbaserade reservation?

INC>INC  Offentliga uttalandenJa

Ekonomin  ›  Rätten till arbete

Skulle det statliga garantilönen anställning till alla låg inkomst hushåll?

INC>INC  Offentliga uttalandenJa

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

INC>INC  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

INC>INC  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Privata fängelser

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser?

INC>INC  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

INC>INC  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Företagsbidrag

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta?

INC>INC  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Genmodifierad mat

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat?

INC>INC  Partiets supportbasJa

Social  ›  Gay Rights

Bör Indien avkriminalisera homosexualitet?

INC>INC  Offentliga uttalandenJa

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

INC>INC  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Utländska Defense Investment

Om Indien tillåta utländska länder för att överföra sin militär produktion till Indien?

INC>INC  Offentliga uttalandenJa

Ekonomin  ›  Utländska direktinvesteringar

Om Indien tillåta internationella detaljhandelskedjor som Wal-Mart och Tesco mer eller mindre inträde i Indien?

INC>INC  Offentliga uttalandenFler

Sjukvård  ›  Rätten till mat

Om regeringen garantera laglig rätt till mat för två tredjedelar av befolkningen?

INC>INC  Offentliga uttalandenJa

Miljön  ›  Spräckning

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

INC>INC  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

INC>INC  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Rätt till Homestead

Om Indien ge alla fattiga hushåll rätt till Homestead?

INC>INC  Offentliga uttalandenJa

Ekonomin  ›  Svarta pengar

Om Indien sänka inkomstskatterna på de rika i ett försök att minska svarta pengar?

INC>INC  Offentliga uttalandenJa

Inrikespolitiska  ›  Andhra Pradesh Omorganisation

Stöder du bifurkation av Andhra Pradesh?

INC>INC  Offentliga uttalandenJa

हिंदी Svenska