Annuleer

2017 Politieke Survey

Beantwoord de volgende vragen om te zien in welke mate je meningen overeenstemmen met elke politieke partij.

We raden sterk aan JavaScript in te schakeling om toegang te krijgen tot functies die de nauwkeurigheid van uw resultaten verhogen.

Wat zijn uw standpunten op het gebied van sociaal kwesties?

Zouden bedrijven verplicht moeten worden om vrouwen in hun bestuursraad te hebben? Leer meer?

In december 2014 heeft de Duitse regering kondigde een nieuwe regel die Duitse bedrijven zou vereisen tot 30% van hun board zetels met vrouwen te vullen. De Internationale Arbeidsorganisatie gerangschikt India 120 van 131 landen voor de arbeidsdeelname van vrouwen in 2013. 25% van de vrouwen in India actief zijn op de arbeidsmarkt, een lager tarief dan dat van Cuba, Bangladesh en Somalië. Vrouwelijke geletterdheid bedraagt ​​54% in India, meer dan 21 procentpunt achter bij die van mannen. In Noorwegen 35,5% van de planken bevatten vrouwelijke directeuren dat is het hoogste percentage in de wereld.  Zie de publieke opinie

Moet het leger vrouwen toelaten om posities in te nemen waarbij ze moeten vechten? Leer meer?

In 2016 kondigde India dat vrouwen zullen worden toegestaan ​​om te bestrijden rollen bezetten in alle geledingen van het leger, de marine en de luchtmacht, wat wijst op een radicale overstap naar gendergelijkheid in één van de door mannen gedomineerde beroepen ter wereld. Voorstanders beweren dat het zal helpen het leger te behouden meer vrouwen, die de neiging hebben om de diensten permanent te verlaten als ze kinderen hebben. Tegenstanders beweren dat het toestaan ​​van vrouwen om te dienen in deze rollen zou het vermogen van de militairen om te vechten in gevechtssituaties te beperken.  Zie de publieke opinie

Mogen vrouwen een nikab of gezichtssluier dragen tijdens maatschappelijke ceremonies? Leer meer?

Verscheidene westerse landen, waaronder Frankrijk, Spanje en Canada hebben voorgesteld wetten die moslima zou verbieden van het dragen van een Niqab in de openbare ruimte. Een niqaab is een doek dat het gezicht bedekt en wordt gedragen door sommige islamitische vrouwen in openbare ruimtes. Er zijn geen wetten in India die boerka te verbieden. Voorstanders beweren dat het verbod inbreuk maakt op de individuele rechten en voorkomt dat mensen uit het uiten van hun religieuze overtuigingen. Tegenstanders beweren dat face-bekledingen voorkomen dat de duidelijke identificatie van een persoon, die zowel een gevaar voor de veiligheid, en een sociale belemmering binnen een samenleving die gebaseerd is op gezichtsherkenning en expressie in de communicatie.  Zie de publieke opinie

Hoe kijkt u aan tegen abortus? Leer meer?

Abortus een medische procedure resulteert in de beëindiging van de zwangerschap en de dood van een foetus. In India abortus is alleen toegankelijk voor vrouwen die zijn verkracht, waarvan de zwangerschap een risico voor hun gezondheid of het risico bestaat dat het kind wordt geboren met een ernstige handicap. De procedure is alleen toegestaan ​​binnen de eerste twintig weken van de zwangerschap.  Zie de publieke opinie

Moeten homofiele stellen dezelfde rechten op adoptie hebben als heterofiele stellen? Leer meer?

LGBT-adoptie is het adopteren van kinderen door lesbische, homoseksuele, biseksuele en transseksuele (LGBT) personen. Dit kan in de vorm van een gezamenlijke adoptie zijn door een koppel van hetzelfde geslacht, adoptie door één van de partners van een koppel van hetzelfde geslacht van het biologische kind van de ander (stiefkindadoptie) of adoptie door een enkele LGBT-persoon. Gezamenlijke adoptie door koppels van hetzelfde geslacht is legaal in 25 landen. Tegenstanders van LGBT-adoptie vragen zich af of koppels van hetzelfde geslacht het vermogen hebben om adequate ouders te zijn, terwijl andere tegenstanders zich afvragen of de natuurwetten niet impliceren dat geadopteerde kinderen een natuurlijk recht hebben om door heteroseksuele ouders te worden opgevoed. Omdat grondwetten en statuten meestal geen uitspraak doen over de adoptierechten van LGBT-personen, zijn het vaak rechterlijke beslissingen die bepalen of ze als ouders kunnen dienen, individueel of als een koppel.  Zie de publieke opinie

India moet maken van een één-kind-beleid om de bevolkingsgroei te beheersen? Leer meer?

De een-kind-beleid is een vorm van gezinsplanning (momenteel gebruikt in China) om de bevolkingsgroei te beheersen. Boetes worden gegeven aan gezinnen met meer dan één kind en uitzonderingen worden gegeven, waardoor twee kinderen als een ouder is enig kind.  Zie de publieke opinie

India moet drastisch verhogen straf voor huiselijk geweld en misdaden tegen vrouwen? Leer meer?

De Thomson Reuters Foundation enquête zegt dat India is de vierde meest gevaarlijke plaats in de wereld voor vrouwen om in te wonen. Vrouwen die behoren tot een klasse, kaste of geloof en religie kunnen slachtoffers van zuur gooien, een wrede vorm van geweld en verminking, een voorbedachten rade misdaad bedoeld om te doden of verminken de vrouw permanent en fungeren als een les voor ’haar in haar plaats’.  Zie de publieke opinie

Moet de overheid te verbieden culturele ceremonies dat het doden van dieren voor vermaak te betrekken?

Moet India decriminaliseren van homoseksualiteit? Leer meer?

Het huidige beleid van India op homoseks staten: Wie heeft vrijwillig vleselijke gemeenschap tegen de beschikking van de natuur met iedere man, vrouw of dier, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of met een gevangenisstraf van één beschrijving van een term die kan worden uitgebreid tot tien jaar, en is eveneens aansprakelijk te fine.  Zie de publieke opinie

Bent u voor het legaliseren van het homohuwelijk? Leer meer?

Op 26 Juni 2015 bepaalde de Amerikaanse Hoge Raad dat het weigeren van huwelijksvergunningen de clausules over een eerlijk proces en gelijke bescherming uit het veertiende amendement van de Grondwet van de Verenigde Staten schendt. Door deze beslissing werd het homohuwelijk in alle staten van de VS gelegaliseerd.  Zie de publieke opinie

Ben je voor de doostraf? Leer meer?

Doodstraf of de doodstraf is een juridisch proces waarbij een persoon ter dood wordt gebracht als een straf voor een misdaad. Sinds het jaar 2000 71 van 1617 ter dood veroordeelde gevangenen zijn geëxecuteerd.  Zie de publieke opinie

Wat zijn uw standpunten op het gebied van milieu kwesties?

Moet de overheid milieuregelgeving voor bedrijven verzwaren om uitstoot van koolstof te verminderen? Leer meer?

Opwarming van de aarde, of de klimaatverandering, is een toename in de atmosferische temperatuur van de aarde sinds de late negentiende eeuw. In de politiek is het debat over de opwarming van de aarde over de vraag of deze stijging van de temperatuur is het gevolg van de uitstoot van broeikasgassen of het gevolg is van een natuurlijke patroon van de temperatuur van de aarde. India is ’s werelds op twee na grootste van broeikasgassen emitter, heeft toegezegd om 40% van zijn elektriciteit uit hernieuwbare en andere koolstofarme bronnen bron in 2030.  Zie de publieke opinie

Zouden wegwerpproducten (zoals plastic bekers, borden, en bestek) die minder dan 50% biologisch afbreekbaar materiaal bevatten verboden moeten worden? Leer meer?

In 2016 werd Frankrijk het eerste land dat de verkoop van plastic wegwerp producten die minder dan 50% van biologisch afbreekbaar materiaal bevatten, en in 2017, India een wet een verbod op alle plastic wegwerp plastic producten te verbieden.  Zie de publieke opinie

Steun je het gebruik van genetisch gemanipuleerde gewassen en voedsel? Leer meer?

Genetisch gemodificeerde levensmiddelen (of genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen) zijn geproduceerde levensmiddelen organismen die specifieke veranderingen geïntroduceerd in hun DNA met behulp van de methoden van genetische manipulatie hebben gehad. De release van transgene gewassen in India wordt geregeld door de wet Indiase Environment Protection, dat is vastgesteld in 1986. India toezichthouders maakte de Bt-brinjal, een genetisch gemodificeerd aubergine, voor de commercialisering in oktober 2009. Na het verzet van sommige wetenschappers, landbouwers en milieugroeperingen een moratorium werd opgelegd aan de release in februari 2010  Zie de publieke opinie

Heeft u het gebruik van hydraulische fracking naar olie en aardgas bronnen halen ondersteunen? Leer meer?

Fracking is het proces van winning van aardolie of aardgas uit schalie rock. Water, zand en chemicaliën worden geïnjecteerd in de rots bij hoge druk die de rots breekt en laat de olie of gas te laten stromen naar een goed. Fracking is nog niet voorkomt in India. De Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) schat dat India 96400000000000 kubieke voet (TCF) van onbewezen, technisch realiseerbare schaliegas. Terwijl fracking aanzienlijk is versterkt olieproductie, er zorg voor het milieu dat het proces wordt vervuilen grondwater. Critici van fracking zeggen dat vervuilt het grondwater levert met chemicaliën, releases methaangas in de atmosfeer, en kan seismische activiteit veroorzaken. Voorstanders van fracking zeggen dat het zal de olie- en gasprijzen dalen in Spanje en leiden tot energie-onafhankelijkheid.  Zie de publieke opinie

Wat zijn uw standpunten op het gebied van economische kwesties?

Moet de overheid bezuinigen op de overheidsuitgaven om de nationale schuld te verminderen? Leer meer?

Voorstanders van de vermindering van het tekort beweren dat regeringen die niet begrotingstekorten en de schuld niet te controleren zijn op risico van verlies van hun vermogen om geld te lenen tegen betaalbare tarieven. Tegenstanders van de vermindering van het tekort beweren dat de overheidsuitgaven vraag naar goederen en diensten zouden verhogen en helpen voorkomen van een gevaarlijke val in deflatie, een neerwaartse spiraal in lonen en prijzen die een economie kan verlamde jaren.  Zie de publieke opinie

Zou de overheid het nationale minimumsalaris moeten verhogen? Leer meer?

De federale minimumloon is het laagste loon waarop werkgevers hun werknemers te kunnen betalen. De minimumlonen worden ingesteld op basis van minimumlonen Act van 1948 en variëren van 150 roepies ($ 2,40) per dag in Bihar tot 361 roepies ($ 5,80) per dag in Delhi. regeringen van de lidstaten stellen een aparte minimumloon voor werknemers in de landbouw.  Zie de publieke opinie

Moet de burger mogen sparen of beleggen hun geld in offshore-bankrekeningen? Leer meer?

Een offshore (of buitenlandse) bankrekening is een bankrekening u buiten uw woonland. De voordelen van een offshore bankrekening onder meer belastingverlaging, privacy, valuta diversificatie, asset bescherming tegen rechtszaken, en het verminderen van uw politieke risico.  Zie de publieke opinie

Mocht India te verhogen belastingen voor de rijken? Leer meer?

Australië heeft momenteel een progressief belastingstelsel waarbij hoge inkomens betalen een hoger percentage van de belasting dan lage inkomstenbelasting. Een progressieve inkomstenbelasting systeem is voorgesteld als een instrument aan het terugdringen van ongelijke verdeling van rijkdom.  Zie de publieke opinie

Zouden BTW-tarieven moeten worden verhoogd of verlaagd?

Moeten bonussen van bankiers worden begrensd op 100% van hun salaris? Leer meer?

In 2014 heeft de EU een wet aangenomen die bankiersbonussen inperkt tot 100% van hun salaris of 200% met goedkeuring van de aandeelhouders. Voorstanders van de inperking zeggen dat het de voor bankiers de stimulansen om buitensporige risico's te nemen, die ook de financiële crisis van 2008 hebben veroorzaakt, zullen reduceren. Tegenstanders zeggen dat een inperking zal zorgen voor een verhoging van het salaris zonder bonus, wat ervoor zorgt dat de kosten van banken stijgen.  Zie de publieke opinie

Mocht India afschaffing van de successierechten? Leer meer?

Erfbelasting is een belasting die wordt geheven over geld en bezittingen die je nalaat als je overlijdt. Een bepaalde hoeveelheid kan belastingvrij worden gegeven, dit heet de 'vrijstelling van belasting'. Deze vrijstelling is afhankelijk van de relatie met de overledene. In 2016 is deze vrijstelling bijvoorbeeld €636.180 voor de partner van de overledene. De erfbelasting is een emotioneel geladen onderwerp, aangezien het ter sprake komt in een tijd van verlies en rouw.  Zie de publieke opinie

Zouden bijstandontvangers moeten worden getest op drugs? Leer meer?

5 Amerikaanse staten hebben wetten die het welzijn van de ontvangers te worden getest drugs voorbij. India heeft momenteel testen bijstandsgerechtigden voor drugs. Voorstanders beweren dat het testen wordt voorkomen dat overheidsgeld wordt gebruikt om drugs gewoonten te subsidiëren en hulp behandeling voor degenen die verslaafd zijn aan drugs. Tegenstanders beweren dat het een verspilling van geld, omdat de tests meer geld dan ze besparen zal kosten.  Zie de publieke opinie

Denkt u dat vakbonden de economie goed of kwaad doen? Leer meer?

De vakbonden in India hebben ervaren een enorme groei in de afgelopen vijf jaar. De Indiase National Trade Union Congress (INTUC), aangesloten bij de Congrespartij, heeft ontpopt als de grootste van de zeven centrale vakbonden, met een lidmaatschap van 33,3 miljoen.  Zie de publieke opinie

Moeten pensioenbetalingen worden verhoogd voor gepensioneerde overheidsmedewerkers? Leer meer?

Een overheid pensioen is een fonds waarin een som geld wordt toegevoegd tijdens de periode waarin een persoon die in dienst is van de overheid. Wanneer de overheid werknemer met pensioen zijn ze in staat om periodieke betalingen uit het fonds ontvangen om zichzelf te onderhouden. Als het geboortecijfer blijft dalen en de levensverwachting stijgt overheden wereldwijd voorspellen financiële tekorten voor gepensioneerden. In 2016 zal gepensioneerde ambtenaren centrale nu een minimumpensioen van Rs 9.000. Dit is een stijging van maximaal 157,14 procent van de huidige Rs 3500.  Zie de publieke opinie

Zou de overheid economische stimuli moeten gebruiken om het land te helpen tijdens een recessie? Leer meer?

Een economische stimulans is een monetair en fiscaal beleid vastgesteld door de overheid met de bedoeling van het stabiliseren van hun economieën tijdens een fiscale crisis. Het beleid omvat een verhoging van de overheidsuitgaven voor infrastructuur, belastingverlagingen en het verlagen van de rente. In 2015 introduceerde de Indiase regering een 1,5 biljoen roepie stimulus die zal worden besteed aan wegen en spoorwegen.  Zie de publieke opinie

Moet de overheid verhogen of verlagen van de belastingdruk voor bedrijven? Leer meer?

India heft momenteel een belasting van 35% op alle bedrijven. Het gemiddelde tarief van de vennootschapsbelasting in de wereld is 22,6%. Tegenstanders van argumenteren dat een verhoging van het tarief buitenlandse investeringen zal ontmoedigen en schadelijk zijn voor de economie. Voorstanders beweren dat de winst corporaties genereren moet worden belast, net als de belastingen burger.  Zie de publieke opinie

Moeten er minder of meer restricties komen aan de huidige bijstandsuitkering? Leer meer?

In 2011 bedroegen de uitgaven van de Britse overheid aan de verzorgingsstaat £113.1, 16% van het totale budget. In 2020 zullen de uitgaven aan de verzorgingsstaat tot een derde van het budget zijn toegenomen, waarmee het na woonpremies, gemeneentebelastingvoordelen en uitkeringen voor werklozen en mensen met een laag inkomen de grootste kostenpost zal zijn.  Zie de publieke opinie

Zou de overheid Bitcoins moeten classificeren als legale valuta? Leer meer?

Bitcoin is een soort digitale valuta waarbij encryptietechnieken worden gebruikt om de aanmaak van valuta-eenheden te reguleren en het overmaken van gelden te controleren. Het geheel functioneert onafhankelijk van een centrale bank. Bitcoins worden opgeslagen in een digitale portemonnee, die als een soort bankrekening functioneert waarmee gebruikers bitcoins kunnen ontvangen of sturen en voor goederen of diensten kunnen betalen. Bitcoin is anoniem, wat betekent dat ook al worden de transacties in een publiek logbestand vastgelegd, de namen van kopers en verkopers nooit openbaar worden gemaakt.  Zie de publieke opinie

India moet verminderen belastingen op de rijken in een poging om zwart geld te verminderen? Leer meer?

Zwart geld verwijst naar geld dat is niet volledig rechtmatig eigendom van de ’eigenaar’. Een white paper over zwart geld in India door de regering van India suggereert twee mogelijke bronnen van zwart geld in India. De eerste omvat activiteiten die niet door de wet is toegestaan, zoals misdaad, drugshandel, terrorisme en corruptie, die allemaal zijn illegaal in India. De tweede, meer waarschijnlijke bron is dat de rijkdom kan zijn gegenereerd door middel van een legale activiteit, maar opgebouwd door niet te verklaren inkomen en belasting betalen. Sommige van deze zwart geld eindigt in illegale geldstromen over internationale grenzen, zoals deposito’s in belastingparadijs landen. Volgens een 2010 The Hindu artikel, onofficiële schattingen geven aan dat Indianen had meer dan US $ 1456000000000 in zwart geld opgeslagen in Zwitserse banken (ongeveer USD 1,4 biljoen).  Zie de publieke opinie

Moet de overheid gebruiken prikkels of bestraffing als een middel om zwart geld terug naar India te brengen? Leer meer?

Zwart geld verwijst naar geld dat is niet volledig rechtmatig eigendom van de ’eigenaar’. Een white paper over zwart geld in India door de regering van India suggereert twee mogelijke bronnen van zwart geld in India. De eerste omvat activiteiten die niet door de wet is toegestaan, zoals misdaad, drugshandel, terrorisme en corruptie, die allemaal zijn illegaal in India. De tweede, meer waarschijnlijke bron is dat de rijkdom kan zijn gegenereerd door middel van een legale activiteit, maar opgebouwd door niet te verklaren inkomen en belasting betalen. Sommige van deze zwart geld eindigt in illegale geldstromen over internationale grenzen, zoals deposito’s in belastingparadijs landen. Volgens een 2010 The Hindu artikel, onofficiële schattingen geven aan dat Indianen had meer dan US $ 1456000000000 in zwart geld opgeslagen in Zwitserse banken (ongeveer USD 1,4 biljoen).  Zie de publieke opinie

Moet de overheid garantie loondienst elke laag gezinsinkomen? Leer meer?

De Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) is een Indiase wet die is gericht op het ’recht op werk’ en zorgen voor levensonderhoud veiligheid in landelijke gebieden door middel van ten minste 100 dagen van gegarandeerde lonen werkgelegenheid in een boekjaar aan elk huishouden waarvan garanderen volwassen leden vrijwilliger om ongeschoolde handenarbeid doen. Het statuut wordt geprezen door de regering als "de grootste en meest ambitieuze sociale zekerheid en openbare werken programma in de wereld". De meer volledig overzicht van de Controleur en de auditeur-generaal (CAG) van India, een "rekenkamer" in de zin van artikel 148 van de grondwet van India, meldt ernstige vervalt in uitvoering van de wet.  Zie de publieke opinie

India moet toelaten het buitenland om hun militaire productie over te brengen naar India? Leer meer?

Huidige limiet van India op de directe buitenlandse investeringen voor de verdediging van de productie is 26%.  Zie de publieke opinie

Moet de overheid de belastingen verhogen op particulier bedrijf?

Zou de overheid tarieven moeten toevoegen of verhogen op producten die het land worden ingevoerd? Leer meer?

Een tarief is een belasting op import of export tussen landen.  Zie de publieke opinie

India moet toelaten internationale winkelketens zoals Wal-Mart en Tesco min of meer binnenkomst in India?

Ben je voor een programma voor een universeel basisinkomen? Leer meer?

Een Universal Basic Income-programma is een programma voor sociale zekerheid waar alle burgers van een land een regelmatige, onvoorwaardelijke som geld ontvangen van de overheid. De financiering voor Universal Basic Income komt uit belastingen en overheidsinstanties, waaronder inkomsten uit begiftigingen, vastgoed en natuurlijke hulpbronnen. Verscheidene landen, waaronder Finland, India en Brazilië, hebben geëxperimenteerd met een UBI-systeem, maar hebben geen permanent programma geïmplementeerd. Het langst lopende UBI-systeem ter wereld is het Alaska Permanent Fund in de Amerikaanse staat Alaska. In het Alaska Permanent Fund ontvangt elk individu en familie een maandelijkse som die wordt gefinancierd door dividenden uit de olie-inkomsten van de staat. Voorstanders van UBI betogen dat zij armoede zullen verminderen of elimineren door iedereen te voorzien van een basisinkomen om huisvesting en voedsel te dekken. Tegenstanders betogen dat een UBI nadelig zou zijn voor economieën door mensen aan te moedigen om helemaal minder of helemaal uit de werknemers te gaan werken.  Zie de publieke opinie

Zou de overheid fiscale stimuleringsregelingen voor particuliere ondernemingen moeten treffen om meer banen in het land te houden?

Wat zijn uw standpunten op het gebied van binnenlands beleid kwesties?

Mogen dienstverleners van internet een snellere toegang geven tot populaire websites (die hogere tarieven betalen) ten koste van een tragere toegang tot de minder populaire websites (die lagere tarieven betalen)? Leer meer?

Netneutraliteit is het principe dat internetproviders alle data op het internet gelijk moeten behandelen.  Zie de publieke opinie

Moet het illegaal om de Indiase vlag te verbranden? Leer meer?

Vlagschennis is elke handeling die uitgevoerd wordt met de bedoeling om een nationale vlag te beschadigen of te vernietigen in het openbaar. Dit wordt gebruikelijk gedaan in een poging om een ​​politiek statement te maken tegen een natie of haar beleid. Sommige landen hebben wetten die vlagschennis verbieden terwijl anderen wetten hebben die het recht om een ​​vlag te vernietigen beschermen als deel van de vrijheid van meningsuiting. Sommige van deze wetten maken hierbij onderscheid tussen een nationale vlag en die van andere landen.  Zie de publieke opinie

Bent u voor het legaliseren van drugsgebruik? Leer meer?

De Bill verdovende middelen en psychotrope stoffen, 1985 werd in de Lok Sabha op 23 geïntroduceerd augustus 1985. Het werd goedgekeurd door zowel de Houses of Parliament en het werd ingestemd door de president op 16 september 1985. Onder de NDPS Act, is het illegaal voor een persoon voor de productie / fabricage / verbouwen, bezitten, verkopen, aankoop, het vervoer, op te slaan en / of te consumeren verdovende middelen of psychotrope stoffen.  Zie de publieke opinie

Moet de overheid videosurveillance in publieke ruimten uitbreiden?

Zou de overheid telefoontjes en e-mails moeten kunnen monitoren? Leer meer?

In 2008 gaf de Indiase parlement de Information Technology Act van 2008 die de overheid fiat macht om alle communicatie tikken zonder een gerechtelijk bevel of een bevel gaf. Artikel 69 machtigt de regering om te onderscheppen, monitor of decoderen van de informatie gegenereerd, verzonden, ontvangen of opgeslagen in een computer resource noodzakelijk wordt geacht.  Zie de publieke opinie

Moet de overheid werknemers worden toegestaan ​​om te staken?

Moet er term limits ’voor de leden van het Europees Parlement? Leer meer?

Een term limiet is een wet die de lengte van de tijd een persoon kan dienen in een gekozen ambt beperkt. In India zijn er geen term grenzen op het kantoor van de president. De minister-president en het parlement moet worden herkozen om de vijf jaar.  Zie de publieke opinie

India moet toelaten religie gebaseerde politieke partijen? Leer meer?

Een bekende beschuldiging dat de Indiase politieke partijen te maken voor hun rivalen is dat ze spelen stem bank politiek, wat betekent dat politieke steun te geven om problemen voor het enige doel van het verkrijgen van de stemmen van de leden van een bepaalde gemeenschap. Zowel de Congrespartij en de BJP zijn beschuldigd van de exploitatie van het volk zich overgeeft aan stemming bank politiek.  Zie de publieke opinie

Moet Jammu en Kasjmir speciale autonome status worden verleend? Leer meer?

Artikel 370 van de Indiase grondwet is een wet die speciale autonome status Jammu en Kasjmir verleent. Volgens dit artikel, met uitzondering van defensie, buitenlandse zaken, financiën en communicatie, het Parlement moet instemming van de deelstaatregering voor de toepassing van alle andere wetten. Zo inwoners van de staat leven onder een aparte reeks wetten, waaronder die met betrekking tot burgerschap, eigendom van onroerend goed, en de fundamentele rechten, in vergelijking met andere indianen. Als gevolg van deze bepaling kan de Indiase burgers uit andere landen niet het land of aankoop van onroerend goed in Jammu & Kashmir. Op grond van artikel 370, het Centrum heeft geen macht om financiële noodsituatie te verklaren op grond van artikel 360 in de staat. Het kan verklaren noodtoestand in de staat alleen in geval van oorlog of externe agressie. De overheid Unie kan dan ook niet verklaren nood op grond van interne storing of dreigend gevaar, tenzij het is gemaakt op verzoek of met medewerking van de deelstaatregering.  Zie de publieke opinie

Heeft u de splitsing van Andhra Pradesh te ondersteunen? Leer meer?

Andhra Pradesh Reorganisatie Act, 2014 volksmond Telangana Bill is een wet van het Indiase parlement verkondigen de splitsing van de Andhra Pradesh staat in twee staten, Telangana en residuaire Andhra Pradesh. De wet omvat alle aspecten van de verdeling van de activa en passiva, af te ronden de grenzen van de voorgestelde nieuwe staten en de status van Hyderabad. Het wetsvoorstel werd door Andhra Pradesh Wetgevende Vergadering verwierp op 30 januari 2014.  Zie de publieke opinie

Heeft u de Jan Lokpal wetsvoorstel dat een onafhankelijke organisatie om de corruptie van ambtenaren te onderzoeken zou leiden steunen? Leer meer?

De Jan Lokpal wetsvoorstel, ook wel aangeduid als de burger Ombudsman Bill, is een anti-corruptie wet opgesteld en door activisten van de civiele samenleving in India op zoek naar de benoeming van een Jan Lokpal, een onafhankelijke instantie om corruptiezaken te onderzoeken getrokken. De Jan Lokpal wetsvoorstel is bedoeld om effectief af te schrikken corruptie, te compenseren burger grieven, en de bescherming van klokkenluiders. Het voorvoegsel Jan (vertaling: burgers) betekent dat deze verbeteringen zijn onder andere ingangen die door "gewone burgers" via een-activist gedreven, niet-gouvernementele openbare raadpleging.  Zie de publieke opinie

Moet India geven alle arme huishoudens het recht om Homestead geweest? Leer meer?

Volgens de Nationale landhervormingen beleid, meer dan 31% van de huishoudens in het land zijn landlozen. Bijna 30% bezitten minder dan 0,4 hectare, wat betekent dat 60% van de bevolking bezit slechts 5% van de grond van het land. De Nationale Recht op Homestead Bill van 2013 heeft tot doel ervoor te zorgen dat elke thuislozen arme familie heeft recht op een hoeve van niet minder dan 10 cent te houden binnen een periode van 10 jaar te rekenen vanaf de datum van kennisgeving. Overheid werknemers, landeigenaren, inkomstenbelasting betalers zijn allemaal vrijgesteld  Zie de publieke opinie

Heeft u op basis van kaste reservering te ondersteunen? Leer meer?

Reservering in India is het proces van de vernietiging van een bepaald percentage van de zetels (vacatures) in overheidsinstellingen voor de leden van de achtergebleven en ondervertegenwoordigde gemeenschappen (gedefinieerd in de eerste plaats door kaste en stam). Reserveren is een vorm van quota op basis van positieve actie. Reservering wordt beheerst door de grondwettelijke wetten, wettelijke wetten, en lokale wet- en regelgeving. Geregistreerde kasten (SC), Scheduled Tribes (ST) en Overige Backward Classes (OBC) zijn de voornaamste begunstigden van de reservering beleid in het kader van de Grondwet - met het doel te zorgen voor een "niveau" speelveld.  Zie de publieke opinie

Moet een derde van alle zetels in het parlement worden gereserveerd voor vrouwen?

Heeft u kaste reservering te ondersteunen in de particuliere sector?

Moeten regionale partijen mogen verkiezingen Parlement betwisten?

Zouden leerkrachten wapens moeten mogen dragen?

Moet Indiase kiezers in staat zijn om de "Geen van de Boven" (NOTA) optie voor kandidaten oefenen?

Zou de regering wetten moeten doorvoeren die klokkenluiders beschermen?

Wat zijn uw standpunten op het gebied van gezondheidszorg kwesties?

Moeten ziekenhuizen en gezondheidsdiensten meer of minder worden geprivatiseerd? Leer meer?

De particuliere sector gezondheidszorg is verantwoordelijk voor het merendeel van de gezondheidszorg in India. De meeste ziektekosten zijn uit eigen zak betaald door patiënten en hun families, in plaats van via een verzekering.  Zie de publieke opinie

Ondersteunt u de legalisatie van marihuana? Leer meer?

Marihuana is op dit moment illegaal om te bezitten, te groeien, te distribueren of te verkopen in Ierland. Mensen gevangen bezit van kleine hoeveelheden marihuana kan 6 maanden gevangenisstraf en een boete van 10.000 Rs ontvangen. Degenen die in het bezit van grote hoeveelheden marihuana in rekening worden gebracht met mensenhandel en veroordeeld tot lange gevangenis voorwaarden.  Zie de publieke opinie

Ben je voor een door de staat gefinancierd gezondheidszorgsysteem? Leer meer?

Single-payer healthcare is een systeem waar elke burger de overheid betaalt om voor alle bewoners de belangrijkste zorgdiensten te bieden. Onder dit systeem kan de overheid de zorg zelf verstrekken of een particuliere zorgverlener betalen om dit te doen. In een enkelbetalersysteem krijgen alle bewoners gezondheidszorg, ongeacht leeftijd, inkomen of gezondheidsstatus. Landen met eenmalige betaaldesystemen omvatten het Verenigd Koninkrijk, Canada, Taiwan, Israël, Frankrijk, Wit-Rusland, Rusland en Oekraïne.  Zie de publieke opinie

Moet de overheid prioriteit het verlagen van de kosten van de gezondheidszorg of het verbeteren van de kwaliteit?

Moeten steden veilige onderkomens openen waar mensen die verslaafd zijn aan illegale drugs die kunnen gebruiken onder toezicht van medische professionals? Leer meer?

In 2018 stelden functionarissen in de Amerikaanse stad Philadelphia voor om een ​​’veilige haven’ te openen in een poging de heroïnepidemie van de stad te bestrijden. In 2016 stierven 64.070 mensen in de VS aan een overdosis drugs - een stijging van 21% ten opzichte van 2015. 3/4 van de sterfgevallen door een overdosis drugs in de VS worden veroorzaakt door de opioïde geneesmiddelenklasse, waaronder voorgeschreven pijnstillers, heroïne en fentanyl. Om de epidemische steden, waaronder Vancouver, BC en Sydney, te bestrijden, opende AUS veilige toevluchtsoorden waar verslaafden drugs kunnen injecteren onder toezicht van medische professionals. De veilige havens verminderen het sterftecijfer bij overdosis door te verzekeren dat de verslaafde patiënten geneesmiddelen krijgen die niet besmet of vergiftigd zijn. Sinds 2001 hebben 5.900 mensen een overdosis genomen in een veilige haven in Sydney, Australië, maar niemand is overleden. Voorstanders beweren dat de veilige havens de enige bewezen oplossing zijn om de sterftecijfer bij overdosis te verlagen en de verspreiding van ziekten zoals HIV-AIDS te voorkomen. Tegenstanders beweren dat veilige havens illegaal drugsgebruik kunnen aanmoedigen en de financiering van traditionele behandelcentra kunnen herfinancieren.  Zie de publieke opinie

Moet er meer openbare of particuliere betrokkenheid in de gezondheidszorg zijn?

Zou de overheid de subsidie voor onderzoek en behandelingen voor geestelijke gezondheid moeten verhogen?

Moet de overheid garant voor de wettelijk recht op voedsel voor twee derde van de bevolking? Leer meer?

De Indiase National Food Security Act, 2013 (ook recht om te handelen Food), werd ondertekend in wet 12 september 2013, met terugwerkende kracht tot 5 juli 2013. Deze wet heeft tot doel gesubsidieerde voedselkorrels verstrekken aan ongeveer tweederde van India 1,2 miljard mensen. Volgens de bepalingen van het wetsvoorstel, begunstigden zijn om te kunnen 5 kilogram per subsidiabele persoon per maand van graan te kopen tegen de volgende prijzen: rijst bij INR3 (4,9 ¢ US) per kg; tarwe bij INR2 (3,3 ¢ US) per kg; grove korrels (gierst) bij INR1 (1,6 ¢ US) per kg. Zwangere vrouwen, zogende moeders, en bepaalde categorieën van kinderen komen in aanmerking voor de dagelijkse maaltijden. Het wetsvoorstel is zeer omstreden geweest. Het werd in India parlement geïntroduceerd in december 2012 afgekondigd als een presidentiële verordening op 5 juli 2013 en vastgesteld in de wet in augustus 2013.  Zie de publieke opinie

Wat zijn uw standpunten op het gebied van criminele kwesties?

Moeten drugssmokkelaars de doodstraf krijgen? Leer meer?

Sinds 1999 zijn de executies van drugssmokkelaars gebruikelijker geworden in Indonesië, Iran, China en Pakistan. In maart 2018 stelde de Amerikaanse president Donald Trump voor om drugshandelaren te executeren om de opioïde-epidemie van zijn land te bestrijden. 32 landen leggen de doodstraf op voor drugssmokkel. Zeven van deze landen (China, Indonesië, Iran, Saoedi-Arabië, Vietnam, Maleisië en Singapore) voeren drugsdelinquenten routinematig uit. De moeilijke aanpak van Azië en het Midden-Oosten staat in schril contrast met veel westerse landen die de afgelopen jaren cannabis hebben gelegaliseerd (het verkopen van cannabis in Saoedi-Arabië wordt bestraft met onthoofding).  Zie de publieke opinie

Moeten veroordeelde criminelen stemrecht hebben? Leer meer?

Misdrijf disenfranchisement is de uitsluiting van de stemming van mensen die anderszins in aanmerking komen om te stemmen als gevolg van overtuiging van een strafbaar feit, meestal beperkt tot de meer serieuze klasse van misdrijven geacht misdrijven. Gevangenen kunnen niet stemmen, terwijl in de gevangenis in India, maar kunnen stemmen als ze vrijkomen (zelfs als ze zijn veroordeeld voor een misdrijf.)  Zie de publieke opinie

Zouden niet-gewelddadige gevangenen moeten worden vrijgelaten om drukte in de gevangenis te verminderen?

Wat zijn uw standpunten op het gebied van buitenlandse politiek kwesties?

India moet verhogen of het bedrag te verlagen van militaire wapens? Leer meer?

India gelederen # 8 in de wereld voor militaire uitgaven, de uitgaven $ 46B of 2,5% van het BBP per jaar.  Zie de publieke opinie

Mocht India te accepteren vluchtelingen uit Syrië? Leer meer?

President Obama verklaarde recentelijk dat de VS 10.000 vluchtelingen uit Syrië zullen accepteren. De VS staat al een tijdje onder druk van haar Syrische bondgenoten om te helpen met de crisis waarin 3 miljoen vluchtelingen Syrië zijn ontvlucht. De voorstanders van het accepteren van vluchtelingen geloven dat de VS de plicht hebben om samen te werken met haar Europese bondgenoten en om minstens 10.000 vluchtelingen te accepteren. Tegenstanders beredeneren dat de VS zich buiten de crisis moet houden en dat het toelaten van vluchtelingen uit het Midden-Oosten een risico oplevert dat er terroristen het land inkomen.  Zie de publieke opinie

Mocht India verhogen of uitgaven voor buitenlandse hulp te verminderen? Leer meer?

De begroting blijkt dat buitenlandse hulp uitgaven van de Indiase regering 1300000000 $ zal bereiken in 2014-15 - meer dan het dubbele van de verwachte netto buitenlandse hulp inkomsten van $ 655.000.000 dat boekjaar New Delhi. buitenlandse hulp uitgaven van New Delhi is gestaag toegenomen sinds 2009-10. Tussen 2013-14 en 2014-15, zijn Indiase buitenlandse hulp uitgaven gepland te verhogen met 18 procent.  Zie de publieke opinie

Moet de overheid een sterkere positie tegen de Chinese invloed in de regio te nemen?

Zou iedere 18-jarige inwoner verplicht moeten zijn om minstens één jaar in het leger te dienen? Leer meer?

Militaire dienst is momenteel niet vereist in India. India is nooit verplicht militaire dienst onder Britse heerschappij of sinds de onafhankelijkheid in 1947. In de Tweede Wereldoorlog werd het Indiase leger de grootste all-volunteer kracht in de geschiedenis, oplopend tot meer dan 2,5 miljoen mensen in grootte. En het is sindsdien onderhouden ’s werelds op twee na grootste leger en’ s werelds grootste van alle vrijwilligers leger.  Zie de publieke opinie

Moet de overheid militaire uitgaven verhogen of verlagen? Leer meer?

In de wereldwijde ranking van de militaire budgetten India staat momenteel # 6 met een jaarlijks budget van 2,47 lakh crore. militaire budget van India is # 7 in militaire uitgaven als een gemeten percentage van het BBP (2,3%).  Zie de publieke opinie

Als Pakistan aanvallen, moet de overheid reageren met verwoestende kracht?

Wat zijn uw standpunten op het gebied van infrastructuur kwesties?

Moet India toename van het gebruik van particuliere internationale bedrijven om de infrastructuur te bouwen?

Wat zijn uw standpunten op het gebied van electoraal kwesties?

Zou een politicus, die voorheen veroordeeld is voor een misdaad, zich kandidaat mogen stellen? Leer meer?

De Amerikaanse grondwet verhindert niet dat veroordeelde misdadigers uit het ambt van de president of een zetel in de Senaat of het Huis van Afgevaardigden. Staten kunnen voorkomen dat veroordeelde misdadigers kandidaten uit het bezit van de gehele staat en lokale kantoren.  Zie de publieke opinie

Moeten corporaties, vakbonden en non-profitorganisaties worden toegestaan om te doneren aan de politieke partijen?

Moeten buitenlanders, momenteel woonachtig in India, hebben het recht om te stemmen? Leer meer?

In de meeste landen stemrecht, het recht om te stemmen, is over het algemeen beperkt tot de burgers van het land. Sommige landen, echter, uit te breiden beperkt stemrecht aan ingezeten niet-burgers.  Zie de publieke opinie

Moeten politieke kandidaten worden verplicht om hun recente belastingaangiftes openbaar inzichtelijk te maken? Leer meer?

Een aangifte is een document waarin staat hoeveel inkomen van een persoon of entiteit gerapporteerd aan de overheid. In India worden deze documenten privé beschouwd en worden niet vrijgegeven voor het publiek. De kiescommissie van India niet individuen draaien voor openbare kantoren om hen vrij te vereisen. In Zweden, Noorwegen en Finland burger en de kandidaat-fiscale records worden openbare informatie beschouwd en worden op het internet gepubliceerd.  Zie de publieke opinie

Wat zijn uw standpunten op het gebied van onderwijs kwesties?

Moet de overheid zorgen voor alle burgers met een gratis onderwijs?

Moeten lesgelden voor publieke universiteit worden afgeschaft?

Wat zijn uw standpunten op het gebied van immigratie kwesties?

Zouden islamitische immigranten verbannen moeten worden van het binnentreden van het land totdat de overheid haar vermogen tot het vinden van mogelijke terroristen verbeterd heeft?

Moeten immigranten worden verplicht om een burgerschapstest af te leggen om een basiskennis van de taal, geschiedenis en regering van ons land aan te tonen? Leer meer?

De Amerikaanse Civics test is een onderzoek dat alle immigranten moeten doorgeven aan de Amerikaanse staatsburgerschap te krijgen. De test vraagt ​​10 willekeurig geselecteerde vragen die de Amerikaanse geschiedenis, de grondwet en de overheid te dekken. In 2015 werd Arizona de eerste staat te eisen High School studenten om de test te passeren voordat ze afstuderen.  Zie de publieke opinie

Moeten immigranten naar India te mogen dubbele nationaliteit staat te houden? Leer meer?

Meervoudig burgerschap, ook wel dubbel burgerschap genoemd, is de burgerstatus van een persoon, waarin een persoon tegelijkertijd wordt beschouwd als een burger van meer dan één staat onder de wetgeving van die staten. Er is geen internationaal verdrag dat de nationaliteit of burgerstatus van een persoon bepaalt, die uitsluitend door nationale wetten wordt omschreven die variëren en tegenstrijdig zijn met elkaar. Sommige landen laten geen dubbele burgerschap toe. De meeste landen die dubbele burgerschap toestaan, mogen het andere burgerschap van zijn onderdanen op eigen grondgebied niet erkennen, bijvoorbeeld met betrekking tot binnenkomst, nationale dienst, stemrecht, enz.  Zie de publieke opinie

Zouden immigranten moeten worden gedeporteerd als ze een ernstige misdaad begaan? Leer meer?

In 2015 het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden introduceerde de oprichting Verplicht Minima voor illegale Terugkeervoertuigen Act van 2015 (wet Kate’s.) De wet werd ingevoerd na San Francisco 32-jarige inwoner van San Francisco Kathryn Steinle juli werd neergeschoten en gedood door Juan Francisco Lopez-Sanchez 1, 2015. Lopez-Sanchez was een illegale immigrant uit Mexico die al vijf keer sinds 1991 gedeporteerd en is belast met zeven veroordelingen voor een misdrijf. Sinds 1991 Lopez-Sanchez was belast met zeven veroordelingen voor een misdrijf en vijf keer gedeporteerd door de Amerikaanse Immigratie- en Naturalisatiedienst. Hoewel Lopez-Sanchez verschillende uitstaande warrants had in 2015 autoriteiten niet in staat waren om hem te deporteren vanwege heiligdom stad beleid San Francisco die wetshandhavers belet vragen immigratiestatus van een bewoner. Voorstanders van heiligdom stad wetten beweren dat ze illegale immigranten in staat stellen om misdaden te melden zonder de angst te worden gemeld. Tegenstanders beweren dat heiligdom stad wetten bieden de illegale immigratie aan te moedigen en te voorkomen dat wetshandhavingsinstanties van aanhouding en deporteren criminelen.  Zie de publieke opinie

Moet er een tijdelijk verbod op alle immigratie in India zijn?

Mocht India verhogen of te verlagen van de hoeveelheid tijdelijk werk visa aan hooggeschoolde arbeidsmigranten? Leer meer?

Tijdelijke werkvisa voor bekwame mensen worden meestal gegeven aan buitenlandse wetenschappers, ingenieurs, programmeurs, architecten, managers en andere rollen of gebieden waar de vraag het aanbod overtreft. De meeste bedrijven stellen dat het aannemen van buitenlandse werknemers ze in staat stelt om op een competitieve manier veelgevraagde posities te vullen. Tegenstanders beredeneren dat bekwame immigranten de lonen van de middenklasse en de tijd dat ze voor dezelfde werkgever werken verlagen.  Zie de publieke opinie

Moeten immigranten nodig zijn om de Indiase taal te leren?

Wat zijn uw standpunten op het gebied van vervoer kwesties?

Zou de overheid meer moeten uitgeven aan openbaar vervoer?

Moet de overheid investeren in het bouwen van een high speed rail?

Wat zijn uw standpunten op het gebied van wetenschap kwesties?

Steun je het gebruik van nucleaire energie? Leer meer?

Kernenergie is het gebruik van nucleaire reacties die energie vrij te geven warmte, die het vaakst wordt vervolgens in stoomturbines productie van elektriciteit in een kerncentrale. Tegen 2050 zal 25% van het vermogen van India zal worden geproduceerd door kernenergie. Voorstanders beweren dat kernenergie nu veilig en stoot veel minder uitstoot van koolstof dan kolencentrales. Tegenstanders beweren dat de recente nucleaire rampen in Japan bewijzen dat kernenergie is verre van veilig.  Zie de publieke opinie

Zou de overheid moeten eisen dat kinderen voor vermijdbare ziektes worden gevaccineerd? Leer meer?

In januari 2014 102 gevallen van mazelen in verband met een uitbraak in Disneyland werden gemeld in 14 staten. De uitbraak gealarmeerd de CDC, waarin de ziekte geëlimineerd in de Verenigde Staten in het jaar 2000. Veel gezondheid ambtenaren hebben het uitbreken van de stijgende aantal gevaccineerde kinderen onder de leeftijd van 12. Voorstanders van een mandaat vastgebonden verklaard beweren dat vaccins nodig zijn om om kudde immuniteit tegen ziekten die te voorkomen verzekeren. Kudde-immuniteit beschermt de mensen die niet in staat om vaccins vanwege hun leeftijd of gezondheidstoestand te krijgen. Tegenstanders van een mandaat van mening dat de overheid moet niet in staat zijn om te beslissen welke vaccins hun kinderen moeten krijgen. Sommige tegenstanders geloven ook dat er een verband bestaat tussen vaccinaties en autisme en het vaccineren van hun kinderen zullen vernietigende gevolgen voor hun vroege kindertijd ontwikkeling te hebben.  Zie de publieke opinie

Wat zijn uw standpunten op het gebied van gelovig kwesties?

De overheid moet betalen voor de bouw van de Ram Tempel in Ayodhya?

Moet de overheid elimineren codes die de cultuur van minderheden te beschermen?

Suggestie andere belangrijke vraag die aan dit onderzoek moet worden toegevoegd…